Btw-nummer: hoe een btw-nummer aanvragen en wanneer ben je niet btw-plichtig?


Wie moet een BTW-nummer aanvragen?

Bijna alle beroepen die betrekking hebben op handelsactiviteiten, met inbegrip van de meeste vrije beroepen, zijn btw-plichtig en moeten dus verplicht een btw-nummer aanvragen. Dit geldt zowel voor zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep. Hieronder lees je hoe je een btw-nummer kan aanvragen en welke uitzonderingen er zijn.

Hoe een btw-nummer aanvragen?

Om een btw-nummer aan te vragen heb je een ondernemingsnummer nodig. Je btw-nummer is immers gebaseerd op je ondernemingsnummer. Om een ondernemingsnummer te krijgen, moet je je inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je kan niet zelf aankloppen bij de KBO. Dit gebeurt namelijk via de ondernemingsloketten, zoals avixi. Na je inschrijving bij de KBO kan je btw-hoedanigheid geactiveerd worden.

Goed om te weten: Er zijn verschillende btw-stelsels, afhankelijk van je situatie en waarvoor je opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfaitair stelsel, enz. Sommige beroepen hebben geen btw-hoedanigheid nodig of zijn gemengd btw-plichtig. Heb je geen idee welk btw-stelsel op jou van toepassing is? Avixi bekijkt dit graag samen met jou.

 

 

Contacteer avixi voor je inschrijving bij de KBO en het aanvragen van je btw-nummer

Uitzonderingen: wie moet geen btw-nummer aanvragen?

Sommige vrije beroepen en beroepen met een sociaal karakter zijn vrijgesteld van btw-plicht. Als je onderneming alleen die activiteiten uitoefent, moet je geen btw-nummer aanvragen.

De meest voorkomende vrijstellingen van btw-plicht zijn:

 • Medische activiteiten zonder esthetisch karakter die uitgevoerd worden door artsen, tandartsen of kinesitherapeuten
 • Activiteiten van vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen
 • Activiteiten van erkende en gereglementeerde paramedisch beroepen (bijv. diëtisten, logopedisten, podologen, …)
 • Bepaalde socio-culturele activiteiten
  • Ziekenhuisverpleging en medische verzorging
  • Vervoer van zieken of gewonden met speciaal daarvoor uitgeruste vervoermiddelen
  • Bejaardenzorg
  • Jeugdzorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Ziekenfondsactiviteiten
  • Onderwijsactiviteiten
  • Verhuur van boeken, tijdschriften en andere voorwerpen van culturele aard (bibliotheken)
  • Organisatie van tentoonstellingen, concerten en toneel-, ballet- en filmvoorstellingen
 • Verkoop, verpachting en verhuur van onroerende goederen
 • Verzekeringsactiviteiten
 • Financiële activiteiten (bv. verlening van kredieten)

Het volledige overzicht van vrijgestelde activiteiten (volgens artikel 44 van het Btw-wetboek) en de eventuele voorwaarden vind je op Fisconet.

Kleine ondernemingen

Als je in theorie wel btw-plichtig bent, maar een omzet hebt beneden 25.000 euro, dan word je beschouwd als kleine onderneming en kan je kiezen voor een vrijstelling van btw. Je moet dan geen btw aanrekenen, maar je kan zelf ook geen btw aftrekken. Je btw-nummer moet je als kleine onderneming in elk geval wel activeren.

Opgelet: 25.000 euros is het maximum bedrag aan zelfstandige inkomsten voor de vrijstelling voor een volledig jaar. Dit bedrag wijzigt dus als je geen volledig jaar aangesloten bent. Je moet dit bedrag dan vermenigvuldigen met het aantal dagen dat je zelfstandig zal zijn in dat jaar en delen door het aantal dagen in een jaar.

Uiteraard kan je een btw-controle krijgen om te zien of je wel degelijk onder deze drempel valt. Bovendien moet je op je facturen vermelden ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting: btw niet toepasselijk’. Je moet ook jaarlijks een lijst bijhouden van alle klanten waar een factuur voor wordt gemaakt hoger dan 250 euro (excl. btw).

Meer info?

Wil je meer info of wil je een btw-nummer aanvragen? Neem contact op met avixi. We helpen je graag verder.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact