Verhogen bijdragen


Als zelfstandige kan je vrijwillig verhoogde bijdragen betalen via een eenvoudige aanvraag bij avixi of door een spontane storting. Je kan kiezen om elk kwartaal bij te betalen ofwel de extra bijdrage in één keer te storten.

Wanneer je een verhoogde bijdrage betaalt, en er zijn nog onbetaalde bijdragen, dan zal avixi wel eerst de nog openstaande schulden aanzuiveren. Enkel het eventuele saldo zal dan als een verhoogde bijdrage worden beschouwd bovenop de voorlopige bijdragen.

Je kan voor een bepaald jaar nooit meer bijdragen betalen dan de maximumbijdragen.

Een vrijwillig verhoogde bijdrage vormt een ‘reserve’ die je tot 31 december kan terugvragen. Na die datum zal de reserve aangewend worden voor een latere regularisatie. Als je vrijwillig bij betaalt in een bepaald kwartaal dan worden de sociale bijdragen in je andere kwartalen niet mee verhoogd.

Voorbeeld: Je betaalt voorlopige bijdragen van 1 800 euro per kwartaal. In het derde kwartaal betaal je bovenop deze bijdrage 1 200 euro extra sociale bijdrage omdat je denkt dat je inkomen in dat jaar hoger zal zijn.

Deze extra bijdrage van 1 200 euro heeft geen impact op de betaalde bijdragen van het eerste en tweede kwartaal, ze worden dus niet verhoogd met telkens 1 200 euro. Het gestorte bedrag van 1 200 euro vormt een reserve voor een latere regularisatie.

Binnen 2 jaar is jouw definitief inkomen van dit jaar gekend en blijkt dat jouw inkomen van dit jaar inderdaad hoger was. Je moet 1 200 euro bijdragen meer betalen. De extra bijdrage van 1 200 euro die je dit jaar hebt bijbetaald zal gebruikt worden voor deze regularisatie.

Kan je een verhoogde bijdragen terugvragen?

Je kan de verhoogde bijdragen die je vrijwillig meer betaalde in het bijdragejaar steeds terugvragen. Er zijn wel twee voorwaarden:

  • Er zijn geen onbetaalde bijdragen.
  • De terugbetaling gebeurt ten laatste op 31 december van het bijdragejaar.

Een terugbetaling in de daaropvolgende jaren kan enkel indien vaststaat dat je een materiële vergissing hebt begaan: inversie van cijfers, foutief bedrag gestort, overschrijving op een verkeerde rekening,…

Overstappen naar avixi

Maak de overstap naar avixi. Klik, vul aan en wij doen de rest.

Simuleer je bijdragen

Heb je nog een vraag?

Contact