Home/Aanvullende verzekeringen/Aanvullend pensioen/Individuele pensioentoezegging (IPT)

IPT: Individuele Pensioentoezegging


Wat is de IPT?

De IPT of ‘individuele pensioentoezegging’ werd op 1 januari 2004 in het leven geroepen voor bedrijfsleiders in een vennootschap. Deze formule laat je vennootschap toe om op een fiscaalvriendelijke manier een extra pensioenkapitaal op te bouwen. De IPT wordt immers volledig betaald door je vennootschap.

Op het kapitaal dat je later ontvangt wordt enkel een eenmalige belasting geheven aan een voordelig tarief. Eigenlijk biedt een IPT dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar dan louter individueel.

Wat zijn de voordelen van de IPT?

De voordelen van de individuele pensioentoezegging zijn niet min. We vatten ze alle 4 even voor je samen:

  • De bijdragen en de premietaksen zijn volledig aftrekbaar als beroepskost in de vennootschap
  • Je bent beschermd bij faillissement aangezien je rechtstreekse begunstigde bent in je contract
  • Bij vroegtijdig overlijden worden de opgebouwde reserves betaald aan de door jou aangeduide begunstigden
  • Je kan ook kiezen voor extra bescherming bij een ongeval, ziekte of overlijden. Je kiest dus zelf de formule die het best bij jou past.

VAPZ en de IPT: wat is het verschil?

Ook met de IPT, de individuele pensioentoezegging, bouw je een aanvullend pensioen op. Het grootste verschil zit in de betaling van de bijdragen. Een IPT wordt betaald door de vennootschap, een VAPZ wordt betaald met persoonlijke bijdragen. Je betaalt het dus met je loon en je kan het net als je sociale bijdragen via de personenbelasting aftrekken.

Een ander belangrijk verschil heeft betrekking tot de fiscaliteit op de einddatum. Bij een VAPZ gebeurt dit via het stelsel van de fictieve rente. Bij een IPT is er een eindbelasting van 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16,5% op de leeftijd van 62 tot 64 jaar.

Het VAPZ biedt ook fiscale voordelen, maar minder dan met de IPT. Je pensioenkapitaal wordt nog onderworpen aan een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdragen van 0 tot 2% bovenop je eindbelasting.

Uiteindelijk kan je beter profiteren van alle mogelijkheden die je hebt. Zo kan je als bedrijfsleider gerust de IPT en het VAPZ combineren.

Hoe ziet je pensioenplan er dan concreet uit?

Laat ons dit even duiden met een voorbeeld. David is 36 jaar en heeft een bruto-inkomen van 40.000 euro per jaar. Hij kiest voor een combinatie van een persoonlijk VAPZ en een IPT via zijn vennootschap. Hieronder zie je hoe zijn pensioenplan er op 65 jaar uitziet.

Premie per jaar Eindkapitaal op 65 jaar¹
VAPZ 3 060,07 euro 95 874,32 euro
Belastingvermindering 1 336,33 euro
Voordeel sociale bijdrage 562,13 euro
Netto premie 1 161,61 euro
IPT 4 752,78 euro 147 039,65 euro
Besparing vennoot- schapsbelasting (30%) 1 425,83 euro
Netto premie 3 326,95 euro
Totaal 242 913,97 euro

¹ De projectie van het eindkapitaal is opgebouwd rekening houdend met toekomstige en constante premiebetaling van de opgegeven premie, inclusief gewaarborgd rendement maar exclusief eventuele winstdeelname.

Vragen over IPT?

Contacteer ons

Contact
Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact