Vennootschap starten: wat moet je doen?


Voor wie geen eenmanszaak maar een vennootschap wil oprichten, gelden extra verplichtingen. Er moeten statuten worden opgemaakt die meestal door een notaris worden neergelegd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Om de oprichtingsakte op te stellen zal de notaris naar het bankattest vragen (als bewijs dat het oprichtingskapitaal is volstort) en naar je financieel plan. Bepaalde vennootschapsvormen kunnen worden opgericht met een onderhandse akte en moeten dus niet via een notaris worden opgericht.

Praktische tip: voor de publicatie van de oprichtingsakte of wijzigingen aan je publicaties in het Belgisch Staatsblad kan je beroep doen op de diensten van avixi.

Hoe kies je de juiste ondernemingsvorm?

Hieronder vind je een overzicht van wat je moet doen om een bepaald type vennootschap op te richten. Meer info over de verschillende soorten vennootschappen (zoals de kenmerken van een bv) vind je hier: soorten vennootschappen.

Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is cruciaal voor de goede opstart van je activiteiten. De keuzewijzer van iStart is een interessante tool om je te begeleiden naar de vennootschapsvorm die jou het beste past.

De experten van onze partner iStart adviseren en zorgen voor een vlotte opstart van je vennootschap. De aansluiting en inschrijving van je vennootschap brengen zij bij avixi in orde.

Besloten vennootschap (bv)

Voor een besloten vennootschap moet je langsgaan bij een notaris. Hij zal samen met jou de statuten opstellen, de administratie regelen bij de ondernemingsrechtbank, de oprichting in het Staatsblad laten publiceren en jou een ondernemingsnummer bezorgen. Avixi zorgt dan voor de inschrijving van je bv in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Naamloze vennootschap (nv)

Ook voor de oprichting van een nv ga je met je financieel plan naar de notaris. Hij zal dan een oprichtingsakte opmaken. Daarna ga je naar avixi om je nv te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Coöperatieve vennootschap (cv)

Om een cv op te richten, heb je minstens drie oprichters nodig. Jullie gaan samen en met een financieel plan naar de notaris, die dan een authentieke akte opstelt. Hij legt een uittreksel uit de akte neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en laat de oprichting publiceren in het Staatsblad. Twee weken later krijg je van de notaris een ondernemingsnummer, waarmee je naar avixi kan gaan om je te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Vennootschap onder firma (vof)

Je richt de vof op met één of meer vennoten door een onderhandse akte op te maken en de statuten vast te leggen. Je hoeft dus niet langs te gaan bij een notaris. Een boekhouder kan jou daarbij helpen. Die akte leg je neer bij de ondernemingsrechtbank en je laat de oprichting in het Staatsblad publiceren. Die administratieve handelingen kan je door avixi laten doen. Binnen de twee weken krijg je dan een ondernemingsnummer van de griffie van de rechtbank. Met dat ondernemingsnummer kan je naar avixi gaan voor inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Commanditaire vennootschap (CommV)

De commanditaire vennootschap wordt opgericht door minstens één beherende vennoot en minstens één stille vennoot die samen een onderhandse akte opstellen en de statuten vastleggen. Je hoeft dus niet naar de notaris te gaan. Je legt een uittreksel uit de akte neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en je laat de oprichting van de CommV in het Staatsblad publiceren. Van de griffie krijg je een ondernemingsnummer, en daarmee kan je naar avixi gaan voor inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Maatschap

Je richt een maatschap op samen met één of meer maten (vennoten) via een onderhandse overeenkomst, een maatschapscontract. Er is dus geen notaris nodig om deze vennootschap op te richten, maar je kunt hem/haar wel om advies vragen. Ook een boekhouder of een advocaat kunnen je verder helpen. Daarna moet je de maatschap inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle begunstigden registreren bij het UBO-register (ultimate benificial owners). Avixi kan je daarbij helpen.

Richt je vennootschap nu op

De experten van onze partner iStart adviseren en zorgen voor een vlotte opstart van je vennootschap. De aansluiting en inschrijving van je vennootschap brengen zij bij avixi in orde.