Vennootschap oprichten


Voor wie geen eenmanszaak maar een vennootschap wil oprichten, gelden extra verplichtingen. Er moeten statuten worden opgemaakt die meestal door een notaris worden neergelegd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Om de oprichtingsakte op te stellen zal de notaris naar het bankattest vragen (als bewijs dat het oprichtingskapitaal is volstort) en naar je financieel plan. Bepaalde vennootschapsvormen kunnen worden opgericht met een onderhandse akte en moeten dus niet via een notaris worden opgericht.

Voor de publicatie van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad kan je beroep doen op de diensten van het onderneminsgloket Eunomia.

Hieronder vind je een overzicht van wat je doen om een bepaald type vennootschap op te richten. Meer info over de verschillende soorten vennootschappen vind je hier: soorten vennootschappen.

Besloten vennootschap (bv)

Daarvoor moet je langsgaan bij een notaris. Hij zal samen met jou de statuten opstellen, en vervolgens de administratie regelen bij de ondernemingsrechtbank, de oprichting in het Staatsblad laten publiceren en jou een ondernemingsnummer bezorgen.

Naamloze vennootschap (nv)

Ook voor de oprichting van een nv ga je met je financieel plan naar de notaris. Hij zal dan een oprichtingsakte opmaken. Daarna ga je naar Eunomia om je nv te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Coöperatieve vennootschap (cv)

Om een cv op te richten, heb je minstens drie oprichters nodig. Jullie gaan samen en met een financieel plan naar de notaris, die dan een authentieke akte opstelt. Hij legt een uittreksel uit de akte neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en laat de oprichting publiceren in het Staatsblad. Twee weken later krijg je van de notaris een ondernemingsnummer, waarmee je naar Eunomia kunt gaan.

Vennootschap onder firma (vof)

Je richt de vof op met één of meer vennoten door een onderhandse akte op te maken en de statuten vast te leggen, je hoeft dus niet langs te gaan bij een notaris. Een boekhouder kan jou daarbij helpen. Die akte leg je neer bij de ondernemingsrechtbank en publiceer de oprichting in het Staatsblad. Die administratieve handelingen kun je door Eunomia laten doen. Binnen de twee weken krijg je dan een ondernemingsnummer van de griffie van de rechtbank.

Commanditaire vennootschap (CommV)

De commanditaire vennootschap wordt opgericht door minstens één beherende vennoot en minstens één stille vennoot, die samen een onderhandse akte opstellen en de statuten vastleggen: je hoeft dus niet naar de notaris te gaan. Leg een uittreksel uit de akte neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en publiceer de oprichting van de CommV in het Staatsblad. Van de griffie krijg je een ondernemingsnummer, en daarmee ga je naar Eunomia.

Maatschap

Je richt een maatschap op samen met één of meer maten (vennoten) via een onderhandse overeenkomst, een maatschapscontract. Er is dus geen notaris nodig om deze vennootschap op te richten, maar je kunt hem wel om advies vragen. Ook een boekhouder of een advocaat kunnen je verder helpen. Daarna moet je de maatschap inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle begunstigden te registreren bij het UBO-register (ultimate benificial owners).

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact