Wijzigingen bij mijn onderneming


Bij alle wijzigingen in je onderneming is het belangrijk alle stappen correct te doorlopen. Het ondernemingsloket Eunomia helpt je.

Wijzigingen activiteit / adres / benaming / bankrekeningnummer / BTW

Als zelfstandige moet je er op toezien dat alle bedrijfsgegevens correct opgenomen zijn in de KBO.

Wijziging in het Belgische Staatsblad

Een aanzienlijk beslissingen en veranderingen in de onderneming moeten gepubliceerd worden in het Belgische Staatsblad. Het ondernemingsloket Eunomia kan dit voor jou regelen.

Vergunningen aanvragen

Opstarten van een onderneming vereist vaak één of meerdere vergunningen.  Je kan hiervoor terecht bij het ondernemingsloket.

Stopzetting onderneming KBO

De stopzetting van je onderneming: volg nauwkeurig de correcte stappen om latere problemen te voorkomen.