Werknemer in dienst/verloning uit je vennootschap: sociaal secretariaat


Een nieuwe mijlpaal in uw zelfstandige carrière: je neemt personeel in dienst – denk aan een sociaal secretariaat

Wanneer je als zelfstandige ondernemer ook werkgever wordt, dan dienen zich heel wat verplichtingen aan:

 • inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • aansluiten bij een Kinderbijslagfonds voor werknemers
 • verzekering tegen arbeidsongevallen
 • aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • correcte loonsberekening rekening houdend met afwezigheden allerlei, mogelijke loonsaanpassingen
 • bepaling extra-legale voordelen
 • arbeidsovereenkomsten opstellen
 • dimona
 • afleveren van de correcte documenten aan de werknemer
 • betalen bedrijfsvoorheffing en patronale lasten
 • uitzoeken welke gunstvoorwaarden eventueel kunnen toegepast worden voor de indienstname van een werknemer

Dit ganse pakket is vaak niet-combineerbaar met de dagelijkse activiteiten van de zelfstandige ondernemer.

Je wordt bedrijfsleider/zaakvoerder en je kent jezelf een bezoldiging vanuit je vennootschap

Ook dan is het aangewezen gebruik te maken van de diensten van een Sociaal Secretariaat. Zij zorgen voor de perfecte opvolging van uw dossier:

 • de berekening van het loon
 • het afleveren van de correcte fiscale attesten
 • de berekening van de bedrijfsvoorheffing
 • bepaling van je geraamd inkomen voor de bepaling van sociale bijdragen om een hoge regularisatie te voorkomen

Wij hebben de geschikte partner voor jou.  Contacteer ons

Overstappen naar avixi

Overstappen van je huidig sociaal verzekeringsfonds naar avixi? Klik, vul aan en wij doen de rest.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact