Je sociale zekerheid goed geregeld


Als zelfstandige ben je onderworpen aan een eigen sociaal statuut en geniet je een specifieke sociale zekerheidsregeling. Het sociaal statuut van de zelfstandigen voorziet niet alleen in plichten, maar ook in rechten.

Sociale rechten zelfstandige

Als zelfstandige bouw je door je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de betaling van je sociale bijdragen een aantal sociale rechten op, afhankelijk van je statuut.

Plichten zelfstandige

Bij je activiteit als zelfstandige horen een aantal verplichtingen, zoals het betalen van je sociale bijdragen. Zorg ervoor dat dit stipt gebeurt om problemen in de toekomst te vermijden.

Berekening sociale bijdragen

Jouw sociaal verzekeringsfonds rekent je elk kwartaal sociale bijdragen aan op basis van je statuut (hoofdberoep, bijberoep, …). Dit gebeurt volgens een aantal basisprincipes.

Waarom sociale bijdragen betalen

Als zelfstandige ben je onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Om die reden moet je sociale bijdragen betalen. Alle zelfstandigen in hoofdberoep openen deze sociale rechten wanneer zij hun bijdragen stipt betalen.

Verhogen bijdragen

Als zelfstandige kan je vrijwillig verhoogde bijdragen betalen via een eenvoudige aanvraag bij avixi of door een spontane storting. Je kan kiezen om elk kwartaal bij te betalen ofwel de extra bijdrage in één keer te storten.

Verminderen bijdragen

Je kan aan vermindering van bijdragen aanvragen wanneer je meent minder te zullen verdienen als zelfstandige. De verlaging van de sociale bijdrage kan niet zomaar vrij worden gekozen en is gebonden aan strikte voorwaarden.

Drempels vermindering bijdragen

De verlaging van de sociale bijdrage kan niet vrij worden gekozen. Verlaging is maar mogelijk als het inkomen daalt onder één van de wettelijke drempels.

Betalingsmoeilijkheden

Heb je het tijdelijk financieel wat moeilijker waardoor je ook voor je sociale bijdragen betalingsmoeilijkheden ondervindt? Het niet of laattijdig betalen van je sociale bijdragen leidt tot boetes. Je kan bovendien ook je sociale rechten uit je sociaal statuut verliezen.