Primostarter: wat is het en wanneer kom je in aanmerking?


Ga jij binnenkort starten als zelfstandige? Dan ben jij misschien wel een primostarter. Een primostarter is een startende zelfstandige in hoofdberoep die aan bepaalde voorwaarden voldoet en daardoor in aanmerking komt voor een lagere sociale bijdrage voor de eerste vier kwartalen van aansluiting. Vanaf 01/01/2023 is de catgorie Primostarter ook van toepassing op zelfstandigen die uitstromen uit een arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, na minstens 2 opeenvolgende kwartalen gelijkstelling wegens ziekte genoten te hebben.

Hieronder ontdek je de voorwaarden voor primostarter en de concrete toepassing op jouw sociale bijdragen.

Wanneer ben je een primostarter?

Je bent een primostarter wanneer aan je de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent zelfstandige in hoofdberoep
  • Je was tijdens de twintig kwartalen voor aanvang of herneming van je zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in hoofdberoep die was gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep

Het gaat dus om startende zelfstandigen in hoofdberoep die voordien nooit een activiteit als zelfstandige hebben uitgeoefend of die meer dan twintig kwartalen geleden een zelfstandige activiteit hebben stopgezet.

Dit is niet van toepassing op de hernemende zelfstandigen na een periode van gelijkstelling wegens ziekte. De herneming van de activiteit kan gaan om een herneming waarbij de adviserend arts toelating heeft gegeven om een activiteit uit te oefenen tijdens de arbeidsongeschiktheid/invaliditeit of om herneming zonder verder nog uitkeringen te ontvangen.

Goed om te weten: Ook zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die de overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking. Als zelfstandige in bijberoep kan je geen primostarter zijn.

Hoe zit het dan met jouw bijdragen?

De minimale sociale bijdrage van de primostarters voor de eerste vier kwartalen is lager dan die van de andere zelfstandigen in hoofdberoep. Daardoor betaal je voor die eerste vier kwartalen minder sociale bijdragen als je inkomsten beperkt zijn. Met hogere inkomsten betaal je dezelfde bijdragen als de andere zelfstandigen in hoofdberoep.

Sinds 1 oktober 2022 wordt het statuut van primostarter voor beroepsartiesten uitgebreid tot de eerste acht kwartalen van aansluiting. Bijkomende voorwaarde hiervoor is het bezit van een geldig kunstwerkattest.

Die lagere sociale bijdragen worden automatisch toegepast op het moment dat je definitieve bijdragen berekend worden. Je sociaal verzekeringsfonds doet dit als fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld (meestal twee jaar later).

Als je tijdens het bijdragejaar al verlaagde voorlopige bijdragen wil betalen, dan moet je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om je voorlopige bijdragen te verminderen tot:

  • Ofwel de minimale sociale bijdrage voor de primostarters
  • Ofwel een ander wettelijk vastgelegd bedrag

Je moet wel aantonen dat je inkomsten van het bijdragejaar waarin één of meer van je eerste vier kwartalen liggen, niet hoger zullen zijn dan de wettelijk vastgelegde minimumdrempel.

Voldoe je aan de voorwaarden voor primostarter en wil je graag gebruikmaken van deze starterskorting? Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds avixi. We helpen je graag verder.

De primostarters met een aanvang na 31 maart 2022 zullen een extra bijdragevermindering krijgen. Vanaf 01/01/2023 bedraagt deze vermindering 111,94 euro op de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van aansluiting. Bij een aanvraag verlaagde voorlopige bijdragen wordt de bijdragevermindering van 111,94 euro dadelijk toegepast. Zo niet wordt deze bijdragevermindering toegepast bij de definitieve sociale bijdragen.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Nuttige documenten

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact