Primostarter: wat is het en wanneer kom je in aanmerking?


Ga jij binnenkort starten als zelfstandige? Dan ben jij misschien wel een primostarter. Een primostarter is een startende zelfstandige in hoofdberoep die aan bepaalde voorwaarden voldoet en daardoor mogelijk in aanmerking komt voor een lagere sociale bijdrage voor de eerste 4 kwartalen van aansluiting.

Hieronder ontdek je de voorwaarden voor primostarter en de concrete toepassing op jouw sociale bijdragen.

Wanneer ben je een primostarter?

Je bent een primostarter wanneer aan je de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent zelfstandige in hoofdberoep:
    • En je was tijdens de 20 kwartalen voor aanvang of herneming van je zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in hoofdberoep die was gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep.
    • Of je herneemt je zelfstandige activiteit na een periode van gelijkstelling wegens ziekte, ongeacht of dit wel of niet in combinatie is met een uitkering arbeidsongeschiktheids/invaliditeit. Opgelet! Zelfstandigen die minder dan 2 kwartalen gelijkstelling wegens ziekte hebben genoten, komen niet in aanmerking voor de toepassing van primostarter.

Goed om te weten:

  • Ook zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die de overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking. Als zelfstandige in bijberoep kan je geen primostarter zijn.
  • Als beroepsartiest met een geldig kunstwerkattest heb je recht op het statuut van primostarter gedurende de eerste 8 kwartalen van je aansluiting.

Hoe zit het dan met jouw bijdragen?

De minimale sociale bijdrage van de primostarters voor de eerste vier kwartalen is lager dan die van de andere zelfstandigen in hoofdberoep. Daardoor betaal je voor die eerste vier kwartalen minder sociale bijdragen als je inkomsten beperkt zijn. Met hogere inkomsten betaal je dezelfde bijdragen als de andere zelfstandigen in hoofdberoep.

Die lagere sociale bijdragen worden automatisch toegepast op het moment dat je definitieve bijdragen berekend worden. Je sociaal verzekeringsfonds doet dit als de fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld (meestal twee jaar later).

Als je tijdens het bijdragejaar al verlaagde voorlopige bijdragen wil betalen, dan moet je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om je voorlopige bijdragen te verminderen tot:

  • Ofwel de minimale sociale bijdrage voor de primostarters
  • Ofwel een ander wettelijk vastgelegd bedrag

Je toont aan dat je inkomen op jaarbasis (geproratiseerd) van elk bijdragejaar waarin één of meer van je eerste 4 kwartalen (8 kwartalen voor de beginnende beroepsartiest) ligt, niet hoger zal zijn dan de wettelijk vastgelegde minimumdrempel.

Ben je primostarter en wil je graag gebruikmaken van deze starterskorting? Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds avixi. We helpen je graag verder.

Primostarters met een aanvang na 31 maart 2022 krijgen een eenmalige korting op de eerste kwartaalbijdrage. Vanaf 01/01/2023 bedraagt deze korting 111,94 euro en wordt onmiddellijk verrekend.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Nuttige documenten

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact