Waarom sociale bijdragen betalen


Als zelfstandige ben je onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Om die reden moet je, voor de aanvang van je activiteit, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Het sociaal verzekeringsfonds zal elk kwartaal jouw te betalen sociale bijdragen berekenen en je vragen deze bijdragen te betalen.

Wanneer je in orde bent met je sociale bijdragen dan open je deze sociale rechten:

  • groeipakket
  • moederschapshulp (gratis dienstencheques)
  • moederschapsrust
  • geboorteverlof (vaderschapsverlof)
  • ziekte-en invaliditeitsverzekering
  • overbruggingsrecht
  • mantelzorg
  • pensioen

Alle zelfstandigen in hoofdberoep openen deze sociale rechten wanneer zij hun bijdragen stipt betalen.

Zelfstandigen in bijberoep openen geen sociale rechten omdat zij naast hun zelfstandige activiteit nog een andere statuut hebben als werknemer of ambtenaar. Zij openen in dit statuut hun sociale rechten. Daarom betalen zelfstandigen in bijberoep geen of verlaagde sociale bijdragen.

Bepaalde zelfstandigen hoeven geen sociale bijdragen te betalen (zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, studenten …) wanneer hun inkomen onder een bepaalde inkomensgrens blijft.

Overstappen naar avixi

Maak de overstap naar avixi. Klik, vul aan en wij doen de rest.

Simuleer je bijdragen

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact