Eenmanszaak met meewerkende partner of meewerkende echtgenoot/echtgenote


Bij een eenmanszaak met de partner die helpt is deze partner de zogenaamde meewerkende partner of de meewerkende echtgenoot/echtgenote. Hij/zij moet zich dan ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hieronder lees je wie meewerkende partner kan zijn, hoe het zit met de sociale bijdragen en wat maxi- of ministatuut is.

Wie is meewerkende partner?

Je bent een meewerkende partner wanneer je:

  • Partner bent van een zelfstandige via een huwelijks- of samenlevingscontract, m.a.w. eenmanszaak met partner
  • Geen inkomen uit een andere werkzaamheid hebt of geen vervangingsinkomen dat recht geeft op een volwaardige dekking in de sociale zekerheid
  • Effectief meehelpt in de zaak van de zelfstandige

Goed om te weten: De echtgenoot/echtgenote die de zelfstandige helemaal niet helpt of toevallig helpt (gedurende minder dan 90 dagen per jaar en op niet-regelmatige basis) wordt niet als meewerkende partner beschouwd.

Is meewerkende partner ook voor een vennootschap?

Neen, een meewerkende partner is enkel bij een eenmanszaak. De partner van een bedrijfsleider in een vennootschap is dus geen meewerkende partner. Wie aandelen in een vennootschap heeft en meewerkt, is werkend vennoot en moet je je aansluiten in hoofd- of bijberoep.

Wat is het maxistatuut en ministatuut?

Het maxistatuut is automatisch van toepassing wanneer je als meewerkende partner geboren bent na 1955. Je bent dan op dezelfde manier verzekerd als een zelfstandige in hoofdberoep.

Ben je als meewerkende partner geboren vóór 1956 dan is enkel het ministatuut verplicht. Je kunt in dit geval wel vrijwillig kiezen voor het maxistatuut. Via het ministatuut heb je enkel recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Er is geen pensioenopbouw. De sociale bijdragen in het ministatuut zijn zeer beperkt.

Tip: Om te weten welke sociale rechten je geniet met het maxistatuut, kan je onze pagina over sociale bijdragen bekijken.

Als meewerkende wettelijke partner van een zelfstandige moet je je aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds, voor je met je activiteit start. Heb je als meewerkende partner het maxistatuut? Dan verwerf je een volwaardig eigen inkomen, met een eigen kostenaftrek. Je sociale bijdragen worden dan ook berekend op het gedeelte van het inkomen dat op jouw naam is aangegeven.

Hoe zit het met je sociale bijdragen?

De sociale bijdragen zullen worden berekend op het fiscaal meewerkinkomen dat de zelfstandige heeft toegekend aan zijn of haar partner. Wanneer een partner in het maxistatuut stapt, bevindt hij/zij zich in het begin van een activiteit en betaalt dan voorlopige bijdragen. Deze voorlopige bijdragen worden geregulariseerd zodra de fiscus het werkelijke netto beroepsinkomen heeft bepaald.

Meer info?

Heb je vragen over een eenmanszaak met partner of wil je je aansluiten als meewerkende echtgenoot/echtgenote? Neem contact op met avixi. We helpen je graag verder.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Nuttige documenten

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact