Meewerkende partner


Wie is meewerkende partner?

Je bent een meewerkende partner wanneer je:

  • partner bent van een zelfstandige (via een huwelijks- of samenlevingscontract),
  • geen inkomen uit een andere werkzaamheid hebt of geen vervangingsinkomen dat recht geeft op een volwaardige dekking in de sociale zekerheid;
  • effectief meehelpt in de zaak van de zelfstandige.

De echtgenoot die de zelfstandige helemaal niet helpt of toevallig helpt (gedurende minder dan 90 dagen per jaar en op niet-regelmatige basis) wordt niet als meewerkende partner beschouwd.

De partner van een bedrijfsleider in een vennootschap is geen meewerkende partner. Wie aandelen in een vennootschap heeft en meewerkt, is werkend vennoot en moet als zelfstandige verzekerd zijn.

Wat is het maxi en mini statuut?

Het maxistatuut is automatisch van toepassing wanneer je als meewerkende partner geboren bent na 1955. Je bent dan op dezelfde manier verzekerd als een zelfstandige in hoofdberoep. Ben je als meewerkende partner geboren vóór 1956 dan is enkel het ministatuut verplicht. Je kunt in dit geval wel vrijwillig kiezen voor het maxistatuut. Via het ministatuut heb je enkel recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Er is geen pensioenopbouw. De sociale bijdragen in het ministatuut zijn zeer beperkt.

Als meewerkende wettelijke partner van een zelfstandige moet je je aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds, voor je met je activiteit start. Heb je als meewerkende partner het maxistatuut? Dan  verwerf je een volwaardig eigen inkomen, met een eigen kostenaftrek. Je sociale bijdragen worden dan ook berekend op het gedeelte van het inkomen dat op jouw naam is aangegeven.

Hoe zit het met je sociale bijdragen?

De sociale bijdragen zullen worden berekend op het fiscaal meewerkinkomen dat de zelfstandige heeft toegekend aan zijn of haar partner. Wanneer een partner in het maxistatuut stapt, bevindt hij/zij zich in het begin van een activiteit en betaalt dan voorlopige bijdragen. Deze voorlopige bijdragen worden geregulariseerd zodra de fiscus het werkelijke netto beroepsinkomen heeft bepaald.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact