Zelfstandig helper


Help jij op zelfstandige basis iemand met een eigen zaak of wil je deze persoon tijdelijk vervangen? Dan sluit je je aan bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige helper. Een zelfstandig helper heeft dan ook sociale rechten zoals een uitkering bij ziekte, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, etc. Om zelfstandige helper te zijn, moeten jij en de geholpene ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees hieronder wie zelfstandig helper kan zijn en wie helper is maar niet moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Wie is zelfstandig helper?

Een helper is ieder persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden. Het bepalend criterium is dus de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Een zelfstandig helper is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen en moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Wanneer echter zou blijken dat de helper in werkelijkheid toch in ondergeschikt verband de zelfstandige zou helpen, wordt hij beschouwd als werknemer en valt hij niet onder het toepassingsgebied van het sociaal statuut voor zelfstandigen.

Wanneer kan je een zelfstandige helper inschakelen?

  • De zelfstandige die geholpen wordt, is een natuurlijk persoon. Hij/zij heeft dus een eenmanszaak. Een rechtspersoon (een vennootschap) kan niet worden vervangen of bijgestaan.
  • De helper en de geholpene hoeven geen verwanten te zijn.
  • Helpende partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) kunnen niet aansluiten als zelfstandig helper. Zij moeten aansluiten als meewerkende echtgenoten/partners.

Welke helpers moeten niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

De volgende types van helpers zijn niet verzekeringsplichtig:

  • Jongeren tot 1 januari van het jaar van hun 20ste verjaardag; bij huwelijk voor deze datum, is deze helper onderworpen vanaf het kwartaal waarin het huwelijk aangegaan werd
  • Helpers die slechts occasioneel een activiteit uitoefenen, in die zin dat de activiteit geen regelmatig karakter mag hebben en geen 90 dagen per jaar mag uitgeoefend worden – ook wel de ‘toevallige helper’ genoemd
  • Studenten die familiale uitkeringen genieten (zelfs indien de activiteit als helper regelmatig wordt uitgeoefend)

Meer info?

Wil je aan de slag gaan als zelfstandige helper of heb je een eenmanszaak en denk je erover om een zelfstandige helper in te schakelen? Neem contact op met avixi. We helpen je graag.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Nuttige documenten

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact