Zelfstandig helper


Wie is zelfstandig helper?

Ook een zelfstandig helper is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen en moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Een helper is ieder persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden. Het bepalend criterium is dus de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer echter zou blijken dat de helper in werkelijkheid toch in ondergeschikt verband de zelfstandige zou helpen, wordt hij beschouwd als werknemer en valt hij niet onder het toepassingsgebied van het sociaal statuut voor zelfstandigen.

De zelfstandige die geholpen wordt, is een natuurlijk persoon, een rechtspersoon kan niet worden vervangen of bijgestaan.

De helper en de geholpene hoeven geen verwanten te zijn.

Een zelfstandig helper is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen en moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Speciale regeling voor beginnende jonge helpers

Helpers die niet verzekeringsplichtig zijn:

  • jongeren tot 1 januari van het jaar van hun 20ste verjaardag; bij huwelijk voor deze datum, is deze helper onderworpen vanaf het kwartaal waarin het huwelijk aangegaan werd;
  • helpers die slechts occasioneel een activiteit uitoefenen, in die zin dat de activiteit geen regelmatig karakter mag hebben en geen 90 dagen per jaar mag uitgeoefend worden;
  • de studenten die genieten van familiale uitkeringen (zelfs indien de activiteit als helper regelmatig wordt uitgeoefend);

Helpende partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) kunnen niet aansluiten als zelfstandig helper.  Zij moeten aansluiten als meewerkende echtgenoten (partners).

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact