Rouwverlof voor zelfstandigen


Het rouwverlof is een uitkering die kan worden gevraagd door zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit onderbreken naar aanleiding van het overlijden van een familielid binnen een periode van één jaar na het overlijden.

De uitkering kan genoten worden naar aanleiding van het overlijden van :

  • De echtgenoot of samenwonende partner van de zelfstandige
  • Het natuurlijk kind of adoptiekind van de zelfstandige
  • Het natuurlijk kind of adoptiekind van de echtgenoot of samenwonende partner van de zelfstandige
  • Het pleegkind (langdurige pleegzorg) van de zelfstandige
  • Het pleegkind (langdurige pleegzorg) van de echtgenoot of samenwonende partner van de zelfstandige

Het overlijden van andere familieleden geeft geen recht op de rouw-uitkering.

Wie heeft recht op de uitkering ?

Volgende zelfstandigen kunnen een beroep gedaan op de uitkering voor rouwverlof :

  • zelfstandigen en helpers in hoofdberoep (inclusief primostarters)
  • meewerkende echtgenoten (maxi-statuut)
  • zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betalen
  • zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt die minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betalen

Zij moeten die hoedanigheid hebben tijdens de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van het overlijden, tijdens het kwartaal van overlijden en tijdens alle kwartalen waarin de zelfstandige zijn activiteit, naar aanleiding van het overlijden, onderbreekt.

Deze zelfstandigen moeten in orde zijn met de betaling van de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van het overlijden voorafgaan.

Hoeveel dagen rouwverlof ?

De zelfstandige moet tijdelijk elke activiteit in eigen naam volledig onderbreken. Een vermindering van arbeidsprestaties komt niet in aanmerking. Een tijdelijke onderbreking betekent geenszins dat de zelfstandige zijn zelfstandige activiteit officieel moet stopzetten; hij moet geen ontslag nemen uit zijn mandaat, hij moet zijn inschrijving bij de KBO niet schrappen, enz. Er moet geen enkele stopzetting van activiteit worden geregistreerd. Hij kan zich bovendien laten vervangen door een derde om zijn zelfstandige activiteit uit te oefenen. Het bewijs van onderbreking gebeurt op basis van een verklaring op eer.

De periode van onderbreking kan maximaal tien (volledige) dagen omvatten.
De tien dagen moeten niet noodzakelijk opeenvolgend worden opgenomen.

De onderbreking kan ten vroegste aanvangen op de dag van het overlijden, en eindigt op de laatste dag van het jaar
dat begint op de dag volgend op de dag van het overlijden.

De wet over het rouwverlof voor zelfstandigen trad in werking op 25 juli 2021. Dit impliceert dat de zelfstandige een uitkering kan genieten gedurende maximaal 10 dagen voor een overlijden vanaf 25 juli 2021.

Zo vraag je de steun voor rouwverlof aan

Vanaf 10 januari kan het rouwverlof aangevraagd worden. Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en bezorg het zo spoedig mogelijk terug aan avixi, door het ter plaatse af te geven, of door het te versturen via aangetekende zending.
De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het jaar volgend op het overlijden.

Formulier aanvraag rouwverlof

Rouw-uitkering

Voor aanvragen voor de periode vanaf 1 juli 2023 bedraagt de uitkering 99,51 euro/dag.

Overstappen naar avixi

Overstappen van je huidig sociaal verzekeringsfonds naar avixi? Klik, vul aan en wij doen de rest.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander:

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

Contact