Springplank naar zelfstandige


Krijg jij momenteel een werkloosheidsuitkering en denk je erover om zelfstandig te worden? Dan kom je misschien in aanmerking voor de springplank naar zelfstandige. Onder bepaalde voorwaarden kan je dan tijdens de werkloosheid een bijkomstige activiteit als zelfstandige opstarten of voortzetten. Je mag gedurende maximum 12 maanden je werkloosheidsuitkering behouden. Tijdens springplank naar zelfstandige is je maximum inkomen 4536,48 euro (netto belastbaar jaarinkomen) dat je mag halen uit je zelfstandige activiteit zonder dat dit in minder gebracht wordt van je werkloosheidsuitkering. Lees hieronder de voorwaarden voor springplank naar zelfstandige of het voortzetten van je bijberoep tijdens je werkloosheid.

Wat zijn de voorwaarden voor springplank naar zelfstandige?

  • Je mag je loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te kunnen genieten
  • Je mag de afgelopen 6 jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend
  • Je activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (werknemers of in onderaanneming) tenzij dit heel uitzonderlijk is
  • Je zelfstandige activiteit moet een bijkomstig karakter hebben

Springplank naar zelfstandige: maximum inkomen?

Met springplank naar zelfstandige is je maximum inkomen 4536,48 euro (netto belastbaar jaarinkomen). Als je je volledige werkloosheidsuitkering wil ontvangen, mag je dus met springplank naar zelfstandige niet meer verdienen dan het maximum inkomen. Als je toch meer verdient, wordt je uitkering verminderd met het bedrag van je netto belastbaar jaarinkomen dat het grensbedrag van 4 536,48 euro overschrijdt.

Je kan onder bepaalde voorwaarden tijdens de werkloosheid een bijkomstige activiteit als zelfstandige opstarten of voortzetten. Je mag dan gedurende maximum 12 maanden je uitkeringen behouden.

Hoe start je met springplank naar zelfstandige?

Als je aan de voorwaarden voldoet voor springplank naar zelfstandige, doe je bij de RVA aangifte van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag of, als je al uitkeringen ontvangt, voor het begin van je activiteit.

Werkloosheidsuitkering en voortzetting bijberoep

Als je al zelfstandige in bijberoep was vóór je werkloosheid, mag je onder bepaalde voorwaarden je bijberoep verderzetten. Deze voorwaarden zijn:

  • Aangifte doen van je zelfstandige activiteit in bijberoep op het moment van je uitkeringsaanvraag
  • Je moet al minstens 3 maanden zelfstandige in bijberoep zijn
  • Je mag je bijberoep enkel uitoefenen na 18 uur ’s avonds en voor 7 uur ’s morgens
  • Je inkomsten als zelfstandige in bijberoep moeten beperkt zijn tot 4 720,56 euro (netto belastbaar jaarinkomen)
  • Je zelfstandige activiteit moet een bijkomstig karakter hebben

Meer info?

Voor meer informatie over springplank naar zelfstandige kan je contact opnemen met de RVA.