Springplank naar zelfstandige


Je kan onder bepaalde voorwaarden tijdens de werkloosheid een bijkomstige activiteit als zelfstandige opstarten of voortzetten. Je mag dan gedurende maximum 12 maanden je uitkeringen behouden.

Voorwaarden

  • je doet bij de RVA aangifte van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag of, als je al uitkeringen ontvangt, voor het begin van je activiteit
  • je mag je loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te kunnen genieten
  • je mag de afgelopen 6 jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend
  • je activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (werknemers of in onderaanneming) tenzij dit heel uitzonderlijk is
  • je zelfstandige activiteit heeft een bijkomstig karakter

Vergeet niet je inkomsten te beperken. Je uitkering wordt verminderd met het bedrag van je netto belastbaar jaarinkomen dat het grensbedrag van € 4536,48 overschrijdt.

Neem voor meer info contact op met de RVA.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact