Stappenplan


Als je start me je eigen zaak dan moet je volgende stappen doorlopen. Wij helpen je om deze stappen in een handomdraai in orde te brengen.

Kies de geschikte ondernemingsvorm

Ga je voor een eenmanszaak? Of voor een vennootschap? Belastingen en aansprakelijkheid verschillen naargelang de gekozen formule.

Open een zichtrekening

Deze rekening is volledig gescheiden van je privé-rekening en wordt enkel gebruikt voor de verrichtingen i.v.m. jouw beroepsactiviteiten.

Vraag een ondernemingsnummer aan

Om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, moet je ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen).

Je onderneming krijgt in de KBO een eigen ondernemingsnummer. Het ondernemingsloket van Eunomia brengt dit in orde voor jou.

  • Helpers en meewerkende partners hebben geen ondernemingsnummer nodig. Het is de hoofdzelfstandige bij wie ze helpen die zo’n nummer nodig heeft. De helpers en meewerkende partners moeten zich enkel aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
  • Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten in een vennootschap: zij hebben geen eigen ondernemingsnummer nodig, maar moeten wel aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het is de vennootschap zelf die het ondernemingsnummer moet aanvragen.

Het ondenemingsloket onderzoekt bij je aanvraag tot inschrijving in KBO of je onderneming voldoet aan deze vestigingsvoorwaarden. In Vlaanderen is het voor geen enkele activiteit nog nodig om basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis te bewijzen. In het Brussels Gewest en Wallonië is dit nog niet afgeschaft. Het vestigingsadres is hier bepalend.

Activeer je BTW-nummer

Zelfstandigen zijn bijna altijd BTW-plichtig en moeten hun ondernemingsnummer laten activeren als BTW-nummer. Deze activatie kan je onmiddellijk, samen met de aanvraag van je ondernemingsnummer, door het ondernemingsloket van Eunomia laten regelen.

Speciale vergunningen

Voor sommige zelfstandige beroepsactiviteiten moet je bepaalde vergunningen aanvragen: b.v. milieuvergunning, eetwareninspectie, SABAM, leurkaart, enz.

Sommige van deze vergunningen kan je door Eunomia ondernemingsloket laten aanvragen. Zo kan je alle formaliteiten tegelijkertijd en op één en hetzelfde adres in orde laten brengen.

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

  • Als zelfstandige sluit je bij de aanvang van je zelfstandige activiteit aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Zo ben je in orde met je sociaal statuut en heb je recht op gezinsbijslag, ziekteverzekering, pensioen, mantelzorg en overbruggingsrecht. Wanneer wij je ondernemingsnummer regelen kunnen wij meteen ook je aansluiting bij ons sociaal verzekeringsfonds in orde brengen. Dit bespaart je een administratieve stap.
  • Je vennootschap sluit je ook aan bij het sociaal verzekeringsfonds. Ook dit kunnen wij als sociaal verzekeringsfonds voor jou in orde brengen.

Sluit je aan bij een ziekenfonds

Als zelfstandige moet je aansluiten bij een ziekenfonds om je rechten te vrijwaren inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering. Elke zelfstandige in hoofdberoep is volledig verzekerd in het sociaal statuut van de zelfstandigen door het betalen van sociale bijdragen. Een zelfstandige in bijberoep bouwt zijn rechten op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen op vanuit zijn andere professionele activiteiten (werknemer, ambtenaar,…)

Sluit aanvullende verzekeringen af

Als je een eigen zaak start, regel je best ook enkele aanvullende verzekeringen:

  • Aanvullende pensioenverzekering
  • Verzekering gewaarborgd inkomen
  • Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
  • Verzekering beroepsaansprakelijkheid
  • Arbeidsongevallenverzekering indien personeel in dienst

Voor sommige aanvullende verzekeringen kunnen wij je doorverwijzen naar een verzekeringsmakelaar met de nodige kennis en expertise.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact