Disclaimer


Dit is de website van:
avixi sociaal verzekeringsfonds vzw
Zeutestraat 2B
2800 Mechelen
info@avixi.be

Ons ondernemingsnummer is 0410.268.329.

Informatie op onze website

Avixi sociaal verzekeringsfonds vzw besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Avixi wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden en onjuistheden op deze websitesite. Avixi behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over avixi, haar maatschappelijk doel en over de door haar ontplooide activiteiten.

Functioneren van onze website

Avixi garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Avixi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen die inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, vertragingen in het verstrekken van informatie door avixi of door u aan avixi via deze website of langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks op onze website

Verwijzingen of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Avixi aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink wordt verwezen. Avixi behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten van onze website

De inhoud van deze site (merken, logo’s tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten en beelden) is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan avixi of rechthoudende derden.

Virussen

Avixi garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.