Berekening sociale bijdragen


Hoe worden je bijdragen berekend?

Je sociale bijdragen worden berekend als een percentage van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het huidige kalenderjaar. Dit percentage verschilt naargelang je bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep,…) en je inkomen. Zolang je definitieve beroepsinkomsten echter niet gekend zijn, zal je sociaal verzekeringsfonds avixi voorlopige bijdragen berekenen op basis van je geïndexeerde beroepsinkomen van drie jaar geleden.

Je netto belastbaar inkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, verminderd met:

  • je beroepskosten;
  • je betaalde sociale bijdragen;
  • je bijdragen voor het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen);
  • je verrekenbare verliezen.

De berekening van de sociale bijdragen gebeurt in twee fases:

  • In het bijdragejaar zelf betaal je voorlopige bijdragen op basis van je netto beroepsinkomsten van drie jaar voordien. In elk kalenderkwartaal ontvang je een vervaldagbericht (of afrekening) met de bedragen die uiterlijk voor het einde van elk kwartaal moeten worden betaald.
  • De fiscus deelt later (meestal na twee jaar) de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf mee. Je sociaal verzekeringsfonds maakt dan een eindafrekening van de sociale bijdragen op basis van je beroepsinkomsten van dat bijdragejaar.

Je kan een simulatie doen voor je bijdragen via onze simulatietool.

Hoeveel keer per jaar betaal je sociale bijdragen?

Je bent elk kwartaal een sociale bijdrage (er zijn 4 kwartalen per kalenderjaar). Start je in de loop van een kwartaal, dan ben je voor het gehele kwartaal een bijdrage verschuldigd.

Je bijdragen voor elk kwartaal waarin je actief bent als zelfstandige wordt berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen. Ben je geen 4 kwartalen actief in een kalenderjaar, dan wordt jouw inkomen (voor berekening van je bijdragen voor 1, 2 of 3 kwartalen) omgezet naar een jaarinkomen (proratisering).

Bijdragepercentage

Op je netto belastbaar beroepsinkomen wordt een bijdragepercentage berekend. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, dit zal doorgaans 20,5% bedragen. Bovenop dat bedrag komt ook een beheerskost. Het totaalbedrag dat je bekomt, is je sociale bijdrage op jaarbasis. Om je kwartaalbijdrage te kennen, deel je dit bedrag door vier.

Wat als je niet tijdig betaalt?

Je moet je sociale bijdragen stipt betalen. Niet of laattijdige betaling leidt tot een automatische verhoging van 3% (per kwartaal) of 7% (op jaarbasis) op het deel van de bijdragen dat op de vervaldatum onbetaald bleef.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Simuleer je bijdragen

Heb je nog een vraag?

Contact