Drempels vermindering bijdragen


Geen drempels meer in 2022

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 als het inkomen van 2022 lager blijkt te liggen dan het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen berekend worden (meestal het inkomen van 3 jaar geleden). In tegenstelling tot de vorige jaren kan je vanaf 2022 vrij kiezen op welk inkomen je de voorlopige bijdragen wil laten berekenen. Er moet niet langer rekening gehouden worden met wettelijke drempels.

Alle drempels worden afgeschaft, met uitzondering van de wettelijke minimumdrempels die van toepassing zijn op zelfstandigen in hoofdberoep, op starters en op meewerkende echtgenoten. Zelfstandigen in hoofdberoep (primostarters inbegrepen) en meewerkende echtgenoten blijven dus wel steeds een wettelijke minimumbijdrage verschuldigd.

Een aanvraag kan nu online ingediend worden via je toegang tot my avixi (met je e-id of itsme).

Wel nog drempels voor aanvragen 2021

Indien je nog een aanvraag vermindering van bijdragen wil doen voor de voorlopige bijdragen van 2021, dan kan dat nog. In dit geval zijn de wettelijke drempels van 2021 nog wél van toepassing.

De verlaging van de sociale bijdrage van 2021 kan dus niet vrij worden gekozen. Verlaging is maar mogelijk als het inkomen daalt onder één van de wettelijke drempels. Het is dus niet voldoende dat jouw inkomen gedaald is, maar wel dat het gedaald is onder één van deze drempels.

Dit zijn de inkomensdrempels 2021 waarop een voorlopige verminderde bijdrage kan gevraagd worden:

Hoofdberoep

14.042,57 | 17.692,54 | 22.291,20 | 28.085,15 | 39.718,41 | 56.170,30 euro

Bijberoep

1.553,58 | 7.356,08 euro
overige drempels zie hoofdberoep

Meewerkende partner

6.168,90 euro
overige drempels zie hoofdberoep

Student zelfstandige

7.021,29 | 10.531,92 euro
overige drempels zie hoofdberoep

Art. 37 (gehuwden, weduwen, weduwnaars)

1.553,58 | 7.356,08 euro
overige drempels zie hoofdberoep

Gepensioneerden

3.107,17 | 7.356,08 euro
6 797,00 | 10 195,00 euro (deze drempels alleen bij vervroegd pensioen)
overige drempels zie hoofdberoep

Overstappen naar avixi

Maak de overstap naar avixi. Klik, vul aan en wij doen de rest.

Simuleer je bijdragen

Heb je nog een vraag?

Contact