Plichten zelfstandige


Sluit tijdig aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Elk persoon die met een zelfstandig of een vrij beroep begint moet zich onmiddellijk bij de aanvangsdatum aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Bij een laattijdige aansluiting riskeer je een administratieve boete. Bovendien verlies je het starteruitstel van betaling gedurende je 2 eerste kwartalen. Bij kwartaaloverschrijding zal je dadelijk een verhoging van 3% op je sociale bijdragen aangerekend krijgen.

Een vennootschap moet binnen de drie maand na oprichting aangesloten worden bij een sociaal verzekeringsfonds.

Betaal tijdig je sociale bijdragen

Eén van de belangrijkste verplichtingen: betaal tijdig je sociale bijdragen! Niet tijdige betaling zorgt voor verhogingen en verlies van bepaalde rechten.

Meld tijdig alle wijzigingen in je sociaal statuut

Elke zelfstandige heeft meldingsplicht van alle wijzigingen in de situatie van het sociaal statuut aan zijn sociaal verzekeringsfonds. Je wordt verondersteld binnen de 14 dagen na de wijziging je sociaal statuut op de hoogte te brengen. Misschien stond je er niet helemaal bij stil maar bij je aansluiting ondertekende je deze wettelijke voorwaarde.

Lees hierover meer

Zorg dat wijzigingen in je onderneming opgenomen worden in de KBO

Bepaalde wijzigingen in je onderneming moeten doorgevoerd worden in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen), via een ondernemingsloket (adreswijziging, activiteitenwijziging, stopzetting …)

Omdat de KBO-databank ook wordt geconsulteerd door andere overheidsdiensten, is het belangrijk iedere wijziging door te geven. Wil je niet te veel gemeentebelastingen betalen of geen problemen hebben met vergunningen aan te vragen, hou je de gegevens in de KBO up to date!

De overheid zal de informatie die opgeslagen is bij de KBO nooit op eigen initiatief wijzigen. Hiervoor ben je dus zelf verantwoordelijk als ondernemer.

Lees hierover meer

Verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Vergeet niet jezelf of je vennootschap aan te sluiten!

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander:

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

Contact