Waarom sociale bijdragen betalen


Als zelfstandige ben je onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Om die reden moet je, voor de aanvang van je activiteit, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Het sociaal verzekeringsfonds zal elk kwartaal jouw te betalen sociale bijdragen berekenen en je vragen deze bijdragen te betalen.  Avixi stort dit bedrag op zijn beurt door aan de overheid.

Wanneer je in orde bent met je sociale bijdragen dan open je deze sociale rechten:

  • groeipakket
  • moederschapshulp (gratis dienstencheques)
  • moederschapsrust
  • geboorteverlof (vaderschapsverlof)
  • ziekte-en invaliditeitsverzekering
  • overbruggingsrecht
  • mantelzorg
  • pensioen

Alle zelfstandigen in hoofdberoep openen deze sociale rechten wanneer zij hun bijdragen stipt betalen.

Zelfstandigen in bijberoep openen geen sociale rechten omdat zij naast hun zelfstandige activiteit nog een andere statuut hebben als werknemer of ambtenaar. Zij openen in dit statuut hun sociale rechten. Daarom betalen zelfstandigen in bijberoep geen of verlaagde sociale bijdragen.

Bepaalde zelfstandigen hoeven geen sociale bijdragen te betalen (zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, studenten …) wanneer hun inkomen onder een bepaalde inkomensgrens blijft.

Wanneer betaal je sociale bijdragen?

Je betaalt elk kwartaal je sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds avixi. Elk kwartaal bezorgt avixi je een afrekening, gebaseerd op je voorlopige berekening. Als zelfstandige heb je tot het einde van het lopende kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december) de tijd om het volledige bedrag over te schrijven naar de rekening van je sociaal verzekeringsfonds.

Als je de sociale bijdragen niet op tijd betaalt, dan is je sociaal verzekeringsfonds avixi wettelijk verplicht om een bijkomend tarief van 3% aan te rekenen bij het aflopen van elk kwartaal. Als je aan het einde van het kalenderjaar de kwartaalbijdrage niet hebt betaald, dan komt daar nog een toeslag van 7% bovenop.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Simuleer je bijdragen

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact