e-loket ex-Steunt Elkander


Welkom.  Je kan hier je eigen dossier raadplegen en allerlei documenten downloaden.

Naar e-loket ex-Steunt-Elkander

In jouw e-loket vind je:

  • je persoonlijke gegevens
  • de kwartaalafrekeningen sociale bijdragen
  • diverse attesten
  • de staat van betalingen en overzicht van de onbetaalde bijdragen
  • de online-tool voor een aanvraag vermindering of vermeerdering van sociale bijdragen
Documenten