VAPZ – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen


Wil je als zelfstandige op een fiscaalvriendelijke en flexibele manier sparen voor je oude dag? Sluit een VAPZ af bij je sociaal verzekeringsfonds. Voor deze aanvullende verzekering heb je keuze uit 2 opties: gewoon VAPZ – sociaal VAPZ. We lichten de voordelen voor je toe.

Wat is het verschil tussen het gewoon en het sociaal VAPZ?

Het gewoon VAPZ focust op de opbouw van een aanvullend pensioen. Dit gebeurt door stortingen gedurende de hele looptijd van het contract. De premie bepaal je zelf. Je moet wel rekening houden met een minimum van 100 euro en een maximum van 8,17% van je netto beroepsinkomen van 3 jaar terug.

Het sociaal VAPZ biedt dezelfde voordelen. Je kan een hogere premie betalen met een maximum van 9,40% van je netto beroepsinkomen van 3 jaar terug. Tevens geniet je van een premievrijstelling bij ziekte, werkonbekwaamheid, zwangerschap of faillissement.

Eigenlijk kan je bij elke financiële instelling en verzekeringsmaatschappij terecht voor het onderschrijven van een contract.

Toch biedt het beheer van je Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen via je sociaal verzekeringsfonds nog steeds de meeste voordelen en wordt je administratie aanzienlijk vereenvoudigd. Zowat alle gegevens om je jaarlijkse premie te kunnen berekenen zitten in oorsprong bij je sociaal verzekeringsfonds.

Bovendien gaan wij voor onze aangeslotenen op zoek naar de beste producten, de interessantste formules en de hoogste rendementen die de verzekeringsmarkt te bieden heeft. Voor een optimale service naar onze leden bekijken wij elk dossier en zoeken naar de beste voorwaarden.

Ontdek hier hoe je als zelfstandig ondernemer je pensioen kan optimaliseren en hoe je nu al voordeel hebt aan iets dat je voor de toekomst opbouwt. De mogelijkheden verschillen volgens je specifieke situatie als eenmanszaak, startend zelfstandige of zaakvoerder van een vennootschap.

Life Plan, onze partner voor jouw pensioenoptimalisatie, geeft je een duidelijk overzicht over de mogelijkheden voor jouw optimale pensioenopbouw, aangevuld met tips en nieuws.

Welke zijn de 7 voornaamste voordelen?

We vatten de belangrijkste troeven hieronder voor je samen.

  • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost
  • Door de fiscale aftrekbaarheid vermindert het beroepsinkomen. Dit is de basis voor de berekening van je sociale bijdragen
  • Je geniet volledige vrijheid van betaling en kan dus een of meerdere betalingen overslaan
  • Cumulatie mogelijk met andere pensioenspaarsystemen en levensverzekeringen
  • Wanneer je met pensioen gaat, ontvang je het pensioenkapitaal. Dit wordt gespreid belast onder een uiterst voordelig taxatiestelsel
  • De betaalde premies renderen in een kapitalisatieformule. Dit is met een gewaarborgde intrestvoet vermeerderd met een jaarlijkse winstdeelname.
  • De winstdeelname is onbelast

TIP: Ook de helpende echtgeno(o)t(e) die vrijwillig bijdrage in het maxi-statuut betaalt kan een VAPZ opbouwen.

Twee voorwaarden moeten vervuld worden:

  • de echtgeno(o)t(e) moet bijdragen als meewerkende echtgenoot betalen bij een kas voor zelfstandigen;
  • je moet zelf verzekerd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.

Hoeveel betaal je voor je aanvullend pensioen?

De premie die je betaalt voor de opbouw van uw aanvullend pensioen is maximum 8,17 % van je geïndexeerd referte-inkomen sociaal statuut, met een minimum van 100,00 euro en een maximum (voor 2024) van 3 965,77 euro /jaar.

Maak snel zelf even een simulatie met de berekeningsmodule van onze pensionplanner.

Uitbetaling pensioenkapitaal

Op het ogenblik dat u met pensioen gaat, ontvangt u het aanvullend pensioenkapitaal (betaalde premies + intrest + winstdeelname). Dit ontvangen kapitaal wordt verspreid belast onder een uiterst voordelig taxatiestelsel. De winstdeelname blijft onbelast!

Vragen over het VAPZ?

Contacteer ons

Heb je nog een vraag?

Contact