Vennootschapsbijdrage


Heb je als zelfstandig ondernemer gekozen voor een vennootschap om je zelfstandige activiteit uit te oefenen? Dan moet je jaarlijks de vennootschapsbijdrage betalen.

Wat is de vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte forfaitaire sociale bijdrage en dient ter ondersteuning van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen. Ze opent geen rechten voor de vennootschap of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn. De wettelijk verplichte vennootschapsbijdrage is verbonden met de vennootschap zelf en staat volledig los van het statuut van de zaakvoerders of bestuurders van de vennootschap, die eigen wettelijke verplichtingen hebben.

Na de oprichting van je vennootschap ben je verplicht je vennootschap binnen de 3 maanden aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de bijdrage jaarlijks te betalen.

Je vennootschapsbijdrage komt terecht in de fondsen die bijvoorbeeld dienen om pensioenen, kinderbijslag, ziekte-uitkeringen en meer te betalen. Het is een solidariteitsbijdrage.

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage?

Hoeveel je moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar. Met andere woorden: net zoals bij andere belastingen betaal je nu voor vorig jaar. Bij de vennootschapsbijdrage hangen er wel concrete cijfers aan vast:

Balanstotaal 2021 Bijdrage 2023
Kleiner dan of gelijk aan 825 750,09 euro 384,44 euro
Groter dan 825 750,09 euro 960,26 euro

Zelfs als je vennootschap geen volledig jaar bestond, moet je de volledige bijdrage betalen. Heb je te laat betaald? Dan wordt er per maand te laat een verhoging van 1% aangerekend op dat deel van de bijdrage dat je nog moet betalen. In geval van betalingsmoeilijkheden, neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

De bijdrage van 2023 moet op 31/12/2023 betaald zijn.

Wanneer betaal je geen vennootschapsbijdrage?

In bijzondere gevallen kan je een vrijstelling krijgen van je vennootschapsbijdrage. Dat heeft vooral te maken met je eigen situatie als zaakvoerder én de werkzaamheden van je onderneming.

In volgende gevallen moet je geen vennootschapsbijdragen betalen:

  • Je vennootschap voert geen activiteiten meer uit. Wanneer dat gebeurt, verandert de status van je zaak naar ‘slapend’ en moet je dus ook niets meer betalen. Je kan dan vrijstelling aanvragen en je bezorgt je sociaal verzekeringsfonds hiervoor een attest van de directe belastingen (niet BTW). Het attest zal pas afgeleverd kunnen worden na neerlegging van de jaarrekening.
  • Mocht je vennootschap failliet worden verklaard, hoef je dat jaar geen bijdragen te betalen. Faillissement verklaren gebeurd met een vonnis van de Kamer van Koophandel.
  • Gelijkaardig als bij het faillissement, betaalt je onderneming ook geen bijdragen in het jaar waarin de zaak in vereffening gaat. In dat geval wordt de onderneming vrijwillig ontbonden door het bestuur. Hiervoor moet de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde akte over de vereffening als bewijs dienen.
  • Onder voorwaarden vrijstelling voor nieuwe vennootschappen gedurende de eerste drie jaar.

Vrijstelling voor nieuwe vennootschappen

Een personenvennootschap (geen: N.V., Commanditaire Vennootschap op aandelen of Burgerlijke Vennootschap) kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage gedurende de eerste 3 jaar na oprichting van de rechtspersoonlijkheid.

Voorwaarden:

  • De vennootschap moet opgericht zijn nà 01/01/1993
  • Alle zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten (de helft + 1) mogen niet langer dan 3 jaar zelfstandige geweest zijn in de 10 jaar die voorafgaan aan de oprichting van de vennootschap.
  • Inschrijving als commerciële hoedanigheid in de KBO

Stapt er een nieuwe zaakvoerder bij in de zaak die in de 10 jaar voor de oprichting van je vennootschap 4 jaar zelfstandig was, dan verliest de vennootschap de vrijstelling.

Vennootschap overzetten naar avixi

wil je overstappen met je vennootschap naar avixi? Klik, vul aan en wij doen de rest.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

Contact