Stopzetting onderneming KBO


Zet je onderneming stop in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Stopt de onderneming waarin je actief bent? Bij de start werd de onderneming ingeschreven in de KBO bij de stop moet ze uitgeschreven worden. Alle gegevens die bij het begin van je zelfstandige activiteit in de KBO werden genoteerd, zet je nu stop: activiteiten, vestigingen, bankrekeningnummer en eventueel wie de ondernemersvaardigheden aantoonde. Dat kan je enkel doen via het ondernemingsloket.

Stopzetten btw-nummer

Ook de btw-administratie moet weten dat je onderneming de activiteiten stopzet, zelfs als je gebruik maakt van de vrijstellingsregeling. Dat dient te gebeuren binnen de maand na stopzetting in de KBO, anders krijg je een boete. Na deze stopzetting dien je nog één keer de btw-aangifte in, net als een allerlaatste klantenlisting. Wij kunnen de BTW voor jou op de hoogte brengen van de stopzetting.

Daarna kan je ook je sociale kas stopzetten als je geen zelfstandige meer bent.

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander:

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

Contact