my avixi


Welkom bij my avixi. Je kan hier je eigen dossier raadplegen en allerlei documenten downloaden.

In my avixi vind je:

  • je persoonlijke gegevens
  • je klantenbeheerder
  • de kwartaalafrekeningen sociale bijdragen
  • diverse attesten
  • de staat van betalingen en overzicht van de onbetaalde bijdragen
  • simulatietool voor sociale bijdragen
  • de online-tool voor een aanvraag vermindering of vermeerdering van sociale bijdragen
  • de aanvraag vrijstelling