Ondernemingsloket


Alle verrichtingen waarvoor je bij het ondernemingsloket van avixi (Eunomia) terecht kan

 • Inschrijving
  • Onderneming

Om een nieuwe éénmanszaak te creëren of om de gegevens van een startende vennootschap/maatschap in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

  • Bijkomende vestigingseenheid

Om een extra uitbatingsadres in te schrijven voor een bestaande onderneming.

 • Herneming
  • Onderneming

Om starters in te schrijven die vroeger reeds een ondernemingsnummer hebben gehad, in dezelfde hoedanigheid (éénmanszaak of vennootschap).

  • Vestiging

Om een bestaande onderneming toe te laten een eerder stopgezette vestigingseenheid opnieuw te activeren.

 • Stopzetting
  • Onderneming

Om een onderneming volledig stop te zetten.

  • Vestiging

Om enkel één of meerdere vestigingseenheid van een onderneming stop te zetten.

 • Overname
  • Onderneming

Om een bestaande onderneming over te dragen aan een nieuwe eigenaar.

  • Vestiging

Om één van de vestigingseenheden van een bestaande onderneming over te dragen aan een andere onderneming.

 • Wijziging
  • Activiteiten

Om nieuwe activiteiten toe te voegen en/of bestaande activiteiten te schrappen.

  • Personen die ondernemingsvaardigheden bewijzen

Om een nieuwe persoon aan te duiden die de kennis van bedrijfsbeheer en/of de beroepskennis van één of meerdere gereglementeerde beroepen bewijst.

  • Wijziging uitbatingsadres en commerciële naam

Om een nieuw adres van een vestigingsadres op te geven en/of de commerciële naam van de ondernemings te wijzigen.

  • Andere

Om de contactgegevens of de bankrekening aan te passen.

 • Machtigingen
  • Ambulante handel / kermisactiviteiten

Om een leurkaart aan te vragen voor wie reeds ambulante handelaar is en die een extra kaart wenst of een bestaande kaart wil wijzigen of vervangen. Bestaande ondernemingen die voor het eerst ambulante activiteiten willen inschrijven gebruiken de verrichting “wijzigen activiteiten”. Starters gebruiken de verrichting “inschrijving onderneming”.

  • Neerlegging oprichting onderneming

Om de oprichting van een nieuwe vennootschap/maatschap te laten publiceren die niet via een notaris moet opgericht worden.

  • Andere vergunningen / wijziging neerleggingen

Om als bestaande onderneming gelijk welke vergunning aan te vragen, te vernieuwen, te wijzigen of stop te zetten ; starters gebruiken de verrichting “inschrijving onderneming”. Ook om als vennootschap de benoeming of ontslag van zaakvoerders, of de wijziging van de maatschappelijke zetel te laten publiceren in het Staatblad.

  • Aanvraag beroepskaarten

Om een beroepskaart aan te vragen voor een vreemdeling (niet EU-onderdaan) die in België een zelfstandige activiteit wenst op te starten.

  • Aflevering beroepskaarten

Om bij het ondernemingsloket een toegekende beroepskaart te laten afleveren, die aangevraagd werd via een ondernemingsloket ofwel via een ambassade in het buitenland.

 • Correcties
  • Corrigeer startdatum onderneming

Om een eerder ingeschreven startdatum te vervroegen of te verlaten.

  • Corrigeer stopzettingsdatum onderneming

Om een eerder ingeschreven stopzettingsdatum te vervroegen of te verlaten.

  • Corrigeer fout in KBO

Om een anomalie in de KBO te corrigeren, dit is een gegeven dat indertijd correct door de onderneming werd aangegeven maar door een fout van de overheid verkeerd in de KBO werd genoteerd.

 • Andere
  • Uittreksel uit de KBO

Om een bewijs op te vragen hoe de onderneming ingeschreven staat in de KBO.

  • BTW-verwerking

Om uw inschrijving bij de BTW – administratie aan te vragen, te wijzigen of te schrappen.

  • Inschrijving/stopzetting syndicus VME

Om een syndicus van een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) in te schrijven, of om de inschrijving stop te zetten.

Onze verantwoordelijken van Eunomia staan voor je klaar:

OLbrugge@avixi.be of 050/40 65 65
OLmechelen@avixi.be of 015/45 12 54

Neem ook een kijkje op de website van eunomia.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact