Home/Zelfstandige worden/Sociale bijdragen

Sociale bijdragen


Als zelfstandige moet je verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je betaal dan elk kwartaal aan dit sociaal verzekeringsfonds jouw sociale bijdrage voor je sociale zekerheid als zelfstandige. In ruil open je dan allerlei sociale rechten.

Berekening sociale bijdragen

Je sociale bijdragen worden berekend als een percentage van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar. Dit percentage verschilt naargelang je bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep,…) en je inkomen.

Waarom sociale bijdragen betalen

Als zelfstandige ben je onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Om die reden moet je, voor de aanvang van je activiteit, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Vermindering sociale bijdragen als starter

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep die aan bepaalde voorwaarden voldoen, geldt een lagere minimumbijdrage voor de eerste 4 kwartalen van aansluiting.

Geraamd inkomen als starter

Voor startende zelfstandigen worden de voorlopige bijdragen berekend op basis van een zelf aangegeven inkomen of op basis van het wettelijk  minimum.

Berekeningstool sociale bijdragen

Via onze berekeningstool sociale bijdragen kan je jouw sociale bijdragen simuleren.

Tabel sociale bijdragen

Hier vind je een handig overzicht van alle bijdragen in onze tabellen met bijdragen.