Sociale bijdrage als zelfstandige


Als zelfstandige moet je je verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Wat is de sociale bijdrage die je als zelfstandige betaalt? Dat is een bedrag dat je elk kwartaal aan je sociaal verzekeringsfonds betaalt voor je sociale zekerheid als zelfstandige. Zo bouw je sociale rechten op (gezinsbijslag, overbruggingsrecht, pensioen, enz.).

Heb je vragen over wat je sociale bijdrage als zelfstandige is en hoe deze sociale bijdragen berekend worden? Avixi helpt je graag. Bekijk hieronder nuttige info en tools om je wegwijs te maken.

Berekening sociale bijdragen

Je sociale bijdragen worden berekend als een percentage van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar. Dit percentage verschilt naargelang je bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep,…) en je inkomen.

Bekijk hier in detail hoe sociale bijdragen berekend worden.

Waarom sociale bijdragen betalen

Wie het sociaal statuut van zelfstandige heeft, moet sociale bijdragen betalen. Hiertegenover staan sociale rechten zoals groeipakket, geboorteverlof, ziekte- en invaliditeitsverzekering, overbruggingsrecht, enz.

Informeer je hier over je sociale bijdragen als zelfstandige.

Vermindering sociale bijdragen als starter

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep die aan bepaalde voorwaarden voldoen, geldt een lagere minimumbijdrage voor de eerste 4 kwartalen van aansluiting.

Check hier of je aan de voorwaarden voor starters voldoet.

Geraamd inkomen als starter

Voor startende zelfstandigen worden de voorlopige bijdragen berekend op basis van een zelf aangegeven inkomen of op basis van het wettelijk  minimum.

Lees hier meer over de voorlopige bijdragen die je betaalt als startende zelfstandige.

Berekeningstool sociale bijdragen

Wil je weten wat je sociale bijdrage is als startende zelfstandige? Of ben je al een tijdje zelfstandig en wil je sociale verzekeringsfondsen vergelijken? Via onze berekeningstool kan je jouw sociale bijdragen simuleren.

Bereken hier je sociale bijdragen.

Tabel sociale bijdragen

Een overzicht van alle bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep, bijberoep, meewerkende partners, student-zelfstandigen en andere zelfstandigen vind je in onze tabellen.

Ga hier naar de tabellen.