Gelijkstelling bijberoep (artikel 37)


Gelijkstelling met bijberoep is een regeling voor een zelfstandige in hoofdberoep of een meewerkende echtgenoot/echtgenote die slechts beperkte zelfstandige inkomsten verwerft. Onder voorwaarden kan een zelfstandige in hoofdberoep of een meewerkende echtgenoot/echtgenote vrijgesteld worden van sociale bijdragen of een verminderde bijdrage genieten. Lees hieronder de voorwaarden voor een gelijkstelling met bijberoep en de voor- en nadelen van deze regeling.

Wat zijn de voorwaarden voor een gelijkstelling met bijberoep (artikel 37)?

Voor een gelijkstelling met bijberoep moet je behoren tot één van onderstaande categorieën:

  • Je bent gehuwd (wettelijk samenwonen volstaat niet)
  • Je bent weduwe/weduwnaar en geniet effectief een overlevingspensioen of overgangsuitkering
  • Je bent vastbenoemde leerkracht met een tewerkstelling tussen 50% en 60%
  • Je bent gehandicapt met een erkenning 66% vermindering van verdienvermogen
  • Je bent volksvertegenwoordiger, schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter

Daarnaast mag je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige maximaal 8.595,81 euro zijn. Voor volksvertegenwoordigers, schepenen, burgemeesters en OCMW-voorzitters mag het netto belastbare beroepsinkomen als zelfstandige op jaarbasis niet hoger zijn dan 1 815,41 euro.

Wat is het voordeel van een gelijkstelling met bijberoep (artikel 37)?

Het voordeel van een gelijkstelling met bijberoep is dat je een gunstige bijdrageregeling geniet. Je bent vrijgesteld van sociale bijdragen als je inkomen op jaarbasis lager is dan 1 815,41 euro. Ligt je inkomen tussen 1 815,14 euro en 8 595,81 euro dan betaal je verminderde sociale bijdragen. Als je meer verdient dan 8 595,81 euro ben je minstens de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd.

Wat is het nadeel van een gelijkstelling met bijberoep (artikel 37)?

Het nadeel van een gelijkstelling met bijberoep is dat je geen eigen sociale rechten als zelfstandige opbouwt. Je ontvangt geen uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en je bouwt geen pensioen op.

De artikel 37-regeling is ook minder flexibel. Als je in de loop van een jaar uit het systeem van artikel 37 wil stappen, treedt dit pas in werking vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanvraag.

Meer info?

Heb je vragen over een gelijkstelling met bijberoep of denk je dat dit een regeling is die op jouw situatie van toepassing is? Neem contact op met avixi. We bekijken dit graag voor jou.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Nuttige documenten

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact