Home/Zelfstandige worden/Je statuut als zelfstandige/Artikel 37 (gelijkstelling bijberoep)

Artikel 37 (gelijkstelling bijberoep)


Wie moet aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maar slechts beperkte zelfstandige inkomsten verwerft, kan eventueel gebruik maken van de gelijkstelling met een bijberoep (art. 37). Deze regeling stelt zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten – onder voorwaarden – vrij van sociale bijdragen of zorgt voor een verminderde bijdrage.

Wie zijn de voorwaarden?

Je moet behoren tot één van onderstaande categorieën.

  • Je bent gehuwd (wettelijk samenwonen volstaat niet).
  • Je bent weduwe/weduwnaar en geniet effectief een overlevingspensioen of overgangsuitkering.
  • Je bent vastbenoemd leerkracht met een tewerkstelling tussen 50% en 60%.
  • Je bent volksvertegenwoordiger, schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter.

Daarnaast mag je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige maximaal € 7.356,07 mag zijn. Voor volksvertegenwoordigers, schepenen, burgemeesters en OCMW-voorzitters mag het netto belastbare beroepsinkomen als zelfstandige op jaarbasis niet hoger zijn dan € 1.553,57.

Wat zijn de gevolgen van art. 37?

  • Je hebt een gunstige bijdrageregeling. Je bent vrijgesteld van sociale bijdragen als je inkomen op jaarbasis lager is dan € 1.553,57. Ligt je inkomen tussen € 1.553,57 en € 7.330,51 dan betaal je verminderde sociale bijdragen. Als meer verdient dan € 7.330,51 dan ben je minstens de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd.
  • Je bouwt geen eigen sociale rechten op als zelfstandige. Je ontvangt geen uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of je bouwt geen pensioen op.

Als je in de loop van een jaar uit het systeem van artikel 37 wil stappen, dan treedt dit pas in werking vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanvraag.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact