Mandatarissen in vennootschappen


Niet elk mandaat dat binnen een vennootschap wordt uitgeoefend geeft aanleiding tot onderwerping aan het sociaal statuut voor zelfstandigen.

  • Stille vennoot: geen onderwerpingsplicht want hij/zij brengt enkel kapitaal in de vennootschap
  • Werkend vennoot: onderwerpingsplicht
  • Zaakvoerder/bestuurder: onderwerpingsplicht tenzij je het kosteloos mandaat zowel in feite als in rechte kan aantonen. Dat doe je door in feite geen materieel voordeel uit het mandaat te halen en ook geen voordeel in natura. In rechte: via de statuten of via een beslissing van de algemene vergadering laat je stipuleren dat je het mandaat zonder voorbehoud onbezoldigd is
  • Commissaris en commissaris-revisor: onderwerpingsplicht
  • Vereffenaar: onderwerpingsplicht