Home/Ik ben zelfstandige/Wijzigingen bij mijn onderneming/Wijziging in het Belgische Staatsblad

Wijziging in het Belgische Staatsblad


Welke beslissingen en veranderingen in je zaak kunnen wij voor jou laten publiceren?

Wij kunnen voor jou volgende publicaties in orde brengen:

  • wijziging van je maatschappelijk adres
  • benoeming of ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder of bestuurder
  • verandering in bevoegdheden
  • sluiting van de vereffening (verkoop van alle bezittingen en het aanzuiveren en betalen van alle schulden)
  • voorstel tot fusie of splitsing
  • quasi-inbreng (verkoop van persoonlijk vermogen van een vennoot aan de vennootschap)

In het geval van CV, VOF of COMM.V. kunnen wij voor jou ook volgende publicaties in orde brengen:

  • wijziging van je maatschappelijke naam of doel
  • kapitaalsverhoging
  • stopzetting (ontbinding en vereffening)

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

Contact