Wijziging in het Belgische Staatsblad


Welke beslissingen en veranderingen in je zaak kunnen wij voor jou laten publiceren?

Wij kunnen voor jou volgende publicaties in orde brengen:

  • wijziging van je maatschappelijk adres
  • benoeming of ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder of bestuurder
  • verandering in bevoegdheden
  • sluiting van de vereffening (verkoop van alle bezittingen en het aanzuiveren en betalen van alle schulden)
  • voorstel tot fusie of splitsing
  • quasi-inbreng (verkoop van persoonlijk vermogen van een vennoot aan de vennootschap)

In het geval van CV, VOF of COMM.V. kunnen wij voor jou ook volgende publicaties in orde brengen:

  • wijziging van je maatschappelijke naam of doel
  • kapitaalsverhoging
  • stopzetting (ontbinding en vereffening)

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

Contact