Bijberoep


Wanneer ben je zelfstandige in bijberoep?

Heb je een volwaardig sociaal statuut als werknemer of ambtenaar, dan kan je daarnaast aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Is dit niet het geval, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. Er bestaan regels om te controleren of je als zelfstandige in bijberoep kan starten. Deze regels bepalen dat je naast je zelfstandige activiteit minstens halftijds in loondienst moet werken of dat je ambtenaar moet zijn met een minstens halftijdse aanstelling.

Volgende combinaties zijn mogelijk:

 • Combinatie werknemer in de privésector en zelfstandige activiteit.
  De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige daarnaast minstens halftijds werkt in de privésector en minstens 235 uur per kwartaal presteert (berekend in een 38 urenweek).
 • Combinatie statutaire tewerkstelling bij overheid (excl. onderwijs, incl. NMBS) en zelfstandige activiteit.
  De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige daarnaast jaarlijks minstens 8 maanden of 200 dagen en minstens halftijds vastbenoemd werkt bij de overheid.
 • Combinatie onderwijs en zelfstandige activiteit.
  Een zelfstandige activiteit in bijberoep kan in combinatie met een onderwijsopdracht van minstens 6/10e van een volledig uurrooster voor een benoemde leerkracht en minstens 5/10e voor niet-benoemde leerkrachten.
 • Combinatie vervangingsinkomen en zelfstandige activiteit.
  De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige een vervangingsinkomen geniet, bv. ziekte-en invaliditeitsuitkering als loontrekkende, werkloosheidsuitkering, tijdskrediet, conventioneel brugpensioen.
 • Speciale omstandigheden: personen die naast de uitoefening van hun zelfstandige activiteit:
  • hun arbeidsprestaties in de privésector hebben verminderd, nadat ze de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en hiervoor een onderbrekingsuitkering genieten;
  • genieten van een uitkering voor loopbaanonderbreking;
  • een opzeggingsvergoeding ontvangen wegens ontslag;
  • een vergoeding ontvangen wegens onrechtmatige contractbreuk door de werkgever;
  • kunnen worden beschouwd als zelfstandigen in bijberoep.

Let op als je een uitkering en een zelfstandig bijberoep combineert. Doe altijd aangifte bij RVA of ziekenfonds van het zelfstandig bijberoep dat je al uitoefent. RVA en ziekenfonds kunnen uitkeringen stopzetten, terugeisen en sociale bijdragen in bijberoep moeten dan herrekend worden naar sociale bijdragen in hoofdberoep! Vraag steeds op voorhand een schriftelijke goedkeuring van je uitkeringsinstelling!

Wat met je sociale rechten en bijdragen?

Als zelfstandige in bijberoep bouw je geen sociale rechten op. De bijdrage van een zelfstandige in bijberoep is een solidariteitsbijdrage aan het sociaal statuut voor alle zelfstandigen.

Voor de berekening van de sociale bijdragen van een zelfstandige in bijberoep gelden dezelfde percentages als voor een zelfstandige in hoofdberoep, 20,5 % van het netto-beroepsinkomen vanaf een geïndexeerd inkomen € 1.553,58. Daaronder moeten geen bijdragen betaald worden. Een zelfstandige in bijberoep kan maar genieten van de rechten van het sociaal statuut door de betaling van zijn bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Alle zelfstandigen in bijberoep genieten uiteraard wel van de sociale rechten die voortvloeien uit de activiteit als werknemer of ambtenaar.

Betaal je als zelfstandige in bijberoep minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, dan bouw je toch enkele bijkomende rechten op. Zo kan je extra pensioenrechten  bekomen en kom je als vrouwelijke zelfstandige in aanmerking voor gratis dienstencheques.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact