Zelfstandige in bijberoep


Hoe word je zelfstandige in bijberoep? Welke sociale bijdrage is er voor een zelfstandige in bijberoep? Wat is een bijberoep? Dit zijn enkele veelgestelde vragen over zelfstandige in bijberoep waarop we hieronder een antwoord geven. Zelfstandige in bijberoep is mogelijk voor zowel een eenmanszaak als een vennootschap. Bekijk hieronder de voorwaarden voor zelfstandige in bijberoep en meer informatie over de sociale bijdragen en de sociale rechten.

Voorwaarden zelfstandig bijberoep

Heb je een volwaardig sociaal statuut als werknemer of ambtenaar, dan kan je daarnaast aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Is dit niet het geval, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. Er bestaan regels om te controleren of je zelfstandige in bijberoep kan worden. Deze regels bepalen dat je naast je zelfstandige activiteit minstens halftijds in loondienst moet werken of dat je ambtenaar met een minstens halftijdse aanstelling moet zijn. Een bijberoep is dus steeds een bijkomstige activiteit naast je hoofdberoep.

Volgende combinaties zijn mogelijk:

 • Combinatie werknemer in de privésector en zelfstandige activiteit
  De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige daarnaast minstens halftijds werkt in de privésector en minstens 235 uur per kwartaal presteert (berekend in een 38 urenweek). Indien de halftijdse tewerkstelling in orde is kan er een versoepeling van de regel van 235 uur/kwartaal toegepast worden. Een prestatie van een gemiddelde van 235 uur per kwartaal op jaarbasis geeft dan ook recht op een aansluiting in bijberoep. Bovendien moet voor de versoepeling de tewerkstelling gedurende het volledige kalenderjaar bij 1 en dezelfde werkgever geweest zijn en de arbeidsovereenkomst moet het volledige jaar dekken. Er mag geen onbetaald verlof genomen worden tijdens het kwartaal.
 • Combinatie statutaire tewerkstelling bij overheid (excl. onderwijs, incl. NMBS) en zelfstandige activiteit
  De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige daarnaast jaarlijks minstens 8 maanden of 200 dagen en minstens halftijds vastbenoemd werkt bij de overheid.
 • Combinatie onderwijs en zelfstandige activiteit
  Een zelfstandige activiteit in bijberoep kan in combinatie met een onderwijsopdracht van minstens 6/10e van een volledig uurrooster voor een benoemde leerkracht en minstens 5/10e voor niet-benoemde leerkrachten. In het geval van een benoemde leerkracht is er geen versoepeling van de regel 235 uur/kwartaal mogelijk.
 • Combinatie vervangingsinkomen en zelfstandige activiteit
  De zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer de zelfstandige een vervangingsinkomen geniet, bv. ziekte-en invaliditeitsuitkering als loontrekkende, werkloosheidsuitkering, tijdskrediet, conventioneel brugpensioen.
 • Speciale omstandigheden: personen die naast de uitoefening van hun zelfstandige activiteit zich in een van de volgende omstandigheden bevinden, kunnen worden beschouwd als zelfstandigen in bijberoep:
  • het verminderd hebben van arbeidsprestaties in de privésector, nadat de leeftijd van 50 jaar bereikt werd en hiervoor genot hebben van een onderbrekingsuitkering;
  • het genieten van een uitkering voor loopbaanonderbreking;
  • ontvangst van een opzeggingsvergoeding wegens ontslag;
  • ontvangst van een vergoeding wegens onrechtmatige contractbreuk door de werkgever;

Let op als je een uitkering en een zelfstandig bijberoep combineert, doe dan altijd aangifte bij de RVA of je ziekenfonds van het zelfstandig bijberoep dat je al uitoefent. De RVA en je ziekenfonds kunnen uitkeringen stopzetten, terugeisen en sociale bijdragen in bijberoep moeten dan herrekend worden naar sociale bijdragen in hoofdberoep! Vraag steeds op voorhand een schriftelijke goedkeuring van je uitkeringsinstelling!

Sociale rechten en bijdragen als zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep bouw je geen sociale rechten op. De bijdrage van een zelfstandige in bijberoep is een solidariteitsbijdrage aan het sociaal statuut voor alle zelfstandigen.

Voor de berekening van de sociale bijdragen van een zelfstandige in bijberoep gelden dezelfde percentages als voor een zelfstandige in hoofdberoep: 20,5 % van het netto-beroepsinkomen vanaf een geïndexeerd inkomen 1.815,41 euro. Daaronder moeten geen bijdragen betaald worden.

Een zelfstandige in bijberoep kan maar genieten van de rechten van het sociaal statuut door de betaling van zijn/haar bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Alle zelfstandigen in bijberoep genieten uiteraard wel van de sociale rechten die voortvloeien uit de hoofdberoepsactiviteit als werknemer of ambtenaar.

Betaal je als zelfstandige in bijberoep minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, dan bouw je toch enkele bijkomende rechten op. Zo kan je extra pensioenrechten bekomen en kom je als vrouwelijke zelfstandige in aanmerking voor gratis dienstencheques.

Vragen?

Heb je meer vragen over hoe je zelfstandige in bijberoep wordt? Of wil je je aansluiten als zelfstandige in bijberoep? Neem contact op met sociaal verzekeringsfonds avixi. We helpen je graag.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Nuttige documenten

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact