Home/Zelfstandige worden/Je statuut als zelfstandige

Je statuut als zelfstandige


Als zelfstandige ben je onderworpen aan een eigen sociaal statuut en geniet je een specifieke sociale zekerheidsregeling. Het sociaal statuut van de zelfstandigen voorziet niet alleen in plichten, maar ook in rechten.

Hoofdberoep

Je bent zelfstandige in hoofdberoep wanneer je zelfstandige activiteit je enige of je voornaamste beroepsactiviteit is en je niet verbonden wordt door een arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut.

Primostarter

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep die aan bepaalde voorwaarden voldoen, geldt een lagere minimumbijdrage voor de eerste 4 kwartalen van aansluiting.

Bijberoep

Heb je een volwaardig sociaal statuut als werknemer of ambtenaar, dan kan je daarnaast aan de slag als zelfstandige in bijberoep.

Artikel 37 (gelijkstelling bijberoep)

Wie moet aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maar slechts beperkte zelfstandige inkomsten verwerft, kan eventueel gebruik maken van de gelijkstelling met een bijberoep (art. 37).

Zelfstandig helper

Ook een zelfstandig helper is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen en moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Meewerkende partner

Help jij je zelfstandige partner in de zaak? Dan heb je als meewerkende echtgenoot recht op sociale bescherming.

Student zelfstandige

Het statuut van ‘student-zelfstandige’ biedt studenten die een eigen zaak willen oprichten, enkele sociale en fiscale voordelen die het makkelijker maken om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Gepensioneerde

Je wil als gepensioneerde nog een zelfstandige activiteit uitoefenen/verderzetten. Dit kan binnen bepaalde grenzen en mits er aan een aantal formaliteiten is voldaan.

Werkend vennoot

Elke mandataris van een vennootschap (zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot …), ongeacht de vennootschapsvorm, moet verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Springplank naar zelfstandige

Je kan onder bepaalde voorwaarden tijdens de werkloosheid een bijkomstige activiteit als zelfstandige opstarten of voortzetten.