Sociaal statuut als zelfstandige


Zowel werknemers als zelfstandigen zijn onderworpen aan een sociaal statuut. Wat is een sociaal statuut voor zelfstandigen? Dit is een eigen sociaal statuut met een specifieke sociale zekerheidsregeling die voorziet in plichten, zoals het betalen van sociale bijdragen, maar ook in rechten, bijvoorbeeld gezinsbijslag, pensioen en ziekteverzekering. Het sociaal statuut van zelfstandigen is anders dan bij werknemers.

Heb je een vraag over je sociaal statuut als zelfstandige? Avixi staat je graag te woord. Hieronder kan je de verschillende categorieën bekijken.

Hoofdberoep

Je bent zelfstandige in hoofdberoep wanneer je zelfstandige activiteit je enige of je voornaamste beroepsactiviteit is en je niet verbonden wordt door een arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut.

Lees hier meer over zelfstandige in hoofdberoep

Primostarter

Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep die aan bepaalde voorwaarden voldoen, geldt een lagere minimumbijdrage voor de eerste 4 kwartalen van aansluiting.

Bekijk hier of je als startende zelfstandige aan de voorwaarden voldoet

Bijberoep

Heb je een volwaardig sociaal statuut als werknemer of ambtenaar, dan kan je daarnaast aan de slag als zelfstandige in bijberoep.

Informeer je hier over zelfstandige in bijberoep

Artikel 37 (gelijkstelling bijberoep)

Wie moet aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maar slechts beperkte zelfstandige inkomsten verwerft, kan eventueel gebruik maken van de gelijkstelling met een bijberoep (art. 37).

Bekijk hier de voorwaarden en gevolgen van art. 37

Zelfstandig helper

Ook een zelfstandig helper is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen en moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Lees hier meer over de zelfstandig helper

Meewerkende partner

Help jij je zelfstandige partner in de zaak? Dan heb je als meewerkende echtgenoot recht op sociale bescherming.

Lees hier meer over de meewerkende partner

Student zelfstandige

Het statuut van ‘student-zelfstandige’ biedt studenten die een eigen zaak willen oprichten, enkele sociale en fiscale voordelen die het makkelijker maken om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Informeer je hier over het statuut als student-zelfstandige

Gepensioneerde

Je wil als gepensioneerde nog een zelfstandige activiteit uitoefenen/verderzetten. Dit kan binnen bepaalde grenzen en mits er aan een aantal formaliteiten is voldaan.

Lees hier meer over een zelfstandige activiteit als gepensioneerde

Werkend vennoot

Elke mandataris van een vennootschap (zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot, …) moet ongeacht de vennootschapsvorm verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Bekijk hier alle info voor werkende vennoten

Springplank naar zelfstandige

Je kan onder bepaalde voorwaarden tijdens de werkloosheid een bijkomstige activiteit als zelfstandige opstarten of voortzetten.

Bekijk hier of een springplank naar zelfstandige iets voor jou is