Gebeurtenis met impact op mijn activiteit of statuut


Het leven brengt een aantal gebeurtenissen op ons pad. Gelukkige en ongelukkige gebeurtenissen, geplande en ongeplande gebeurtenissen maar bij elke gebeurtenis is er een gevolg. Wat is het impact hiervan op jouw zelfstandige activiteit? Wat zijn je plichten en waarop heb je recht?

Geboorte van een kind

Een hele fijne gebeurtenis waarbij je op een aantal rechten vanuit je statuut als zelfstandige kan rekenen.

Ziekte of ongeval

Spijtig maar ook als zelfstandige kan je ziek worden of een ongeval krijgen… Waarop kan je dan rekenen?

Mantelzorg

Zelfstandigen die voor een hulpbehoevend of ziek familie- of gezinslid willen zorgen, kunnen via het systeem van mantelzorg hiervoor de tijd nemen.

Vrijwillige stopzetting

Je carrière verder zetten als werknemer, je gaat met pensioen, je bent langdurig ziek, je neemt ontslag als bestuurder in een vennootschap…  Vergeet niet dat er nog een aantal administratieve stappen te zetten zijn.

Gedwongen stopzetting

Je activiteiten tijdelijk of definitief stopzetten wegens faillissement, collectieve schuldenregeling, gevolg van externe factoren, economische moeilijkheden.

Pensioen

Heb je als zelfstandige de gerechtigde pensioenleeftijd bereikt, dan heb je recht op pensioen.

Voortgezette verzekering

Zelfstandige activiteit stopzetten en toch nog sociale zekerheid vanuit het stelsel van de zelfstandige opbouwen: voortgezette verzekering

Gelijkstellen studiejaren

Het is mogelijk om onder voorwaarden een gelijkstelling te verkrijgen van je studieperiode(s) in het statuut van de zelfstandige.

Corona

Federale steunmaatregelen bij de gevolgen van Corona

Andere steunmaatregelen

Federale steunmaatregelen ter ondersteuning van de erkende crisissituaties