Ondernemingsnummer aanvragen


Wat is een ondernemingsnummer?

Je bent verplicht om je onderneming in te schrijven in de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). Je onderneming krijgt dan een ondernemingsnummer. Dit is een uniek nummer dat bestaat uit tien cijfers waarmee je je identificeert bij de overheid, klanten, enz… Voor elke vestiging waar je activiteiten hebt, ontvang je ook een vestigingseenheidsnummer. Dus elke onderneming heeft minstens 1 vestigingseenheid maar het kunnen er ook meer zijn. Je moet je ondernemingsnummer vermelden op alle documenten die van je onderneming uitgaan zoals facturen, akten, brieven,…

Wie moet een ondernemingsnummer vragen?

Alle handelaars, ambachtslui, landbouwers, vrije beroepers en niet-commerciële zelfstandigen (bv. onthaalouders) die een eigen bedrijf oprichten, hebben zo een ondernemingsnummer nodig (eenmanszaken en vennootschappen).

Er zijn echter volgende uitzonderingen:

  • Helpers en meewerkende partners hebben geen ondernemingsnummer nodig. Het is de hoofdzelfstandige bij wie ze helpen die zo’n nummer nodig heeft. De helpers en meewerkende partners moeten zich enkel aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
  • Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten in een vennootschap: zij hebben geen eigen ondernemingsnummer nodig, maar moeten wel aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het is de vennootschap zelf die het ondernemingsnummer moet aanvragen.

Hoe breng je je ondernemingsnummer in orde?

Het ondernemingsloket van Eunomia brengt dit voor jou in orde.

Om je inschrijving in orde te brengen, heeft het ondernemingsloket volgende gegevens nodig:

  • je bankrekeningnummer
  • je activiteiten als ondernemer
  • startdatum
  • uitbatingsadres
  • voor een vennootschap: statuten en bewijs van neerlegging bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
  • voor ondernemingen met vestigingsadres in het Brussels Gewest of Wallonië moet er een controle van het bedrijfsbeheer en/of beroepskennis gebeuren

 

 

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact