Bijkomende diensten


Naast je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds zal je nog nood hebben aan een aantal bijkomende diensten.

Werknemer in dienst / verloning uit je vennootschap: sociaal secretariaat

Je wordt werkgever of bij je overstap naar een vennootschap ga je jezelf een verloning toekennen: het moment om naar een sociaal secretariaat te stappen.

Ziekenfonds

Ook de zelfstandige moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

Kinderbijslagfonds

Zelfstandig ondernemer met kinderen.  Sluit aan bij een Kinderbijslagfonds van jouw keuze. Dit gebeurt niet automatisch bij je aansluiting als zelfstandige.