Van hoofd- naar bijberoep of andersom


Je hebt een tijd je zelfstandig bijberoep gecombineerd met het statuut van loontrekkende of ambtenaar. Je bijberoep neemt echter een vlucht en de combinatie van beide wordt moeilijk. Dan is het misschien tijd geworden om over te stappen naar een zelfstandig hoofdberoep. Het is een grote stap maar hij is misschien de moeite om te nemen.

Je praat best eerst met een boekhouder. Hij/zij kan je raad geven of het financieel mogelijk is te switchen van bij- naar hoofdberoep en of je je eenmanszaak best behoudt of beter overstapt naar een vennootschap.

Implicaties

De overgang naar hoofdberoep heeft implicaties, zeker voor het sociaal statuut.

Als zelfstandige in hoofdberoep geniet je immers niet meer van de bescherming dat het werknemers- of ambtenarenstatuut je biedt.

Je sociale bijdragen kunnen ook hoger liggen als je overschakelt naar een hoofdberoep.

Daarnaast zal je je sociale rechten in de toekomst vrijwaren in het stelsel van de zelfstandigen: er zullen zich wijzigingen voordoen inzake pensioenrechten en rechten bij arbeidsongeschiktheid. Je wijzigt mogelijk van kinderbijslagfonds voor de uitbetaling. Sinds 01/07/2014 zal echter het bedrag ongewijzigd blijven. Het “groeipakket” voor kinderen van zelfstandigen en kinderen van werknemers is gelijk.

De omschakeling van bijberoep naar hoofdberoep gaat altijd onmiddellijk in. Neem je op 1 februari ontslag als werknemer, dan word je vanaf 1 januari (eerste dag van het lopende kwartaal) aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep.

Als je toestand wijzigt, verwittig dan zeker uw sociaal verzekeringsfonds, zo vermijd je verhogingen.

Wanneer treedt je categoriewijziging in werking?

Bij overgang van de zelfstandige activiteit in bijberoep naar hoofdberoep, treedt de onderwerping in hoofdberoep in werking op de 1ste dag van het kwartaal waarin het evenement plaatsvindt.

Bijvoorbeeld:

Je zet de uitoefening van uw loontrekkende activiteit stop op 20 mei 2021:

→ Je bent onderworpen in hoofdberoep vanaf 1 april 2021.

Bij overgang van hoofd- naar bijberoep treedt de onderwerping in bijberoep slechts in werking op de 1ste dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de nieuwe activiteit aangevat werd.

Bijvoorbeeld:

Je oefent een activiteit als zelfstandige uit in hoofdberoep en op 20 februari 2021 vat je, ter aanvulling op die activiteit, een loontrekkende activiteit aan → De onderwerping in bijberoep zal op 1 april 2021 gebeuren.

Wat zijn de gevolgen van deze categoriewijziging?

De voorlopig verplicht opeisbare sociale bijdragen zullen berekend worden op basis van de netto zelfstandige inkomsten van het 3de kalenderjaar dat voorafgaat aan datgene waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, deels in hoofd- of bijberoep. Als het startjaar geen volledig jaar is wordt de basis omgerekend naar een volledig jaar.

Sinds 01/01/2015 (ingang van het nieuwe systeem bijdrageberekening) kan de zelfstandige die in de loop van een jaar overgaat van bij- naar hoofdberoep of omgekeerd niet meer terugvallen op een berekening als starter.

De definitieve berekening (regularisatie) zal verlopen op basis van de jaarinkomsten van het refertejaar deels in hoofd- en deels in bijberoep.

Overstappen naar avixi

Overstappen van je huidig sociaal verzekeringsfonds naar avixi? Klik, vul aan en wij doen de rest.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact