Aansluiten als zelfstandige


Wie moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Elke zelfstandige is verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerde …) speelt daarbij geen rol. Hetzelfde geldt voor de vennootschapsmandatarissen (zaakvoerders, e.d.), werkende vennoten. De kwalificatie als zelfstandige in hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerde … heeft wel gevolgen voor de sociale bijdragen en je sociale rechten. Een zelfstandige is ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent en die niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst (werknemer) of een statuut (ambtenaar).

Waarom moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Zelfstandigen en werknemers zijn onderworpen aan een sociaal statuut. In een sociaal statuut moet je sociale bijdragen betalen en in ruil voor deze bijdragen open je sociale rechten zoals recht op gezinsbijslag, ziekteverzekering of pensioen.

Werknemers hebben een ander sociaal statuut dan zelfstandigen. Als werknemer regelt je werkgever je sociale bijdragen door inhoudingen op je loon. Als zelfstandige moet je zelf aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en betaal je per kwartaal je sociale bijdragen. Dit moet je regelen voordat je start als zelfstandige.

Als zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners heb je geen andere sociaal statuut naast je zelfstandig statuut (werknemer of ambtenaar). Je betaalt alleen sociale bijdragen in het sociaal statuut van de zelfstandige en opent daar je sociale rechten zoals gezinsbijslag, ziekteverzekering, pensioen en overbruggingsrecht.

Ben je zelfstandige in bijberoep dan moet je je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, alleen leveren je (lagere) sociale bijdragen niets op. Het zijn solidariteitsbijdragen. Als zelfstandige in bijberoep bouw je jouw sociale rechten op in de andere activiteit die je uitoefent (werknemer of ambtenaar).

In principe sluit je je aan als zelfstandige in hoofdberoep. Je kan je alleen aansluiten in bijberoep wanneer je voldoende sociale rechten opent in een ander statuut (werknemer of ambtenaar) of je voldoende vervangingsinkomsten hebt (bijv. werkloosheid of ziekte).

Wat doet een sociaal verzekeringsfonds?

Een sociaal verzekeringsfonds regelt in opdracht van de overheid de sociale zekerheid van zelfstandigen. Een sociaal verzekeringsfonds beheert alle aspecten van je sociale zekerheid en berekent en int elk kwartaal je sociale bijdragen. In ruil voor een kwartaalbijdrage bouw je sociale rechten op zoals kinderbijslag, invaliditeitsuitkering, ziekteverzekering, pensioen…

Als zelfstandige kan je rekenen op avixi sociaal verzekeringsfonds voor advies op alle belangrijke momenten tijdens je loopbaan als zelfstandige. We sluiten je aan als zelfstandige zodat je in orde bent met de sociale zekerheid van jezelf en je gezin. We informeren je regelmatig en in duidelijke taal over je sociale rechten en die van je gezin. En we bezorgen je informatie over aanvullende verzekeringen voor de bescherming in periodes dat het minder gaat.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Nuttige documenten

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact