Wijzigingen activiteit / adres / benaming / bankrekeningnummer / BTW


Als zelfstandige moet je er op toezien dat alle bedrijfsgegevens correct opgenomen zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Dit wil zeggen dat er bij adreswijzigingen, activiteitenwijzigingen, opening nieuwe vestiging, stopzetting activiteit enz. een aanpassing in de KBO doorgegeven moet worden. Dit doet u dan via een Ondernemingsloket, in ons geval kan je dus bij Eunomia terecht. Hoe je op dit ogenblik gekend bent bij de overheid kan je hier terugvinden. Een niet correcte-inschrijving in de KBO kan verschillende vervelende gevolgen hebben, van problemen met vergunningen, over onontvankelijke rechtsvorderingen tot geldboetes.

Ons ondernemingsloket Eunomia regelt deze wijzigingen voor jou:

Tarieven

Nieuw adres

Je onderneming heeft in KBO een privéadres én een uitbatingszetel. Bij een vennootschap is dat een maatschappelijke en een uitbatingszetel. Deze zetels kunnen gelegen zijn op hetzelfde adres of op 2 verschillende adressen. Veranderen de adresgegevens van je uitbatingszetel? Dan helpen we je graag om dat in de KBO aan te passen. Als je onderneming een vennootschap is en het adres van de maatschappelijke zetel wijzigt, moet je nieuwe adres in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Je kunt dit in orde laten brengen via je notaris, boekhouder, of ons ondernemingsloket. Deze wijziging is duurder doordat er Griffierechten en dergelijke meer bijkomen.

Nieuwe handelsnaam

Je onderneming heeft vaak een commerciële naam. Wil je je commerciële naam veranderen? Ga dan eerst na of die nog niet bestaat als handelsnaam, merk of uithangbord. Als dit in orde is kan je hem gratis doorgeven aan de KBO via ons ondernemingsloket.

Wil je de maatschappelijke naam van je vennootschap veranderen? Geef dit dan door aan het Belgisch Staatsblad. Meestal kan dit enkel via een notaris. Is je vennootschap echter een VOF of een CommV dan kan ons ondernemingsloket het voor je regelen.

Financiële gegevens aanpassen

Verander je van bankrekeningnummer? Dan moet je het bankrekeningnummer van je onderneming ook in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aanpassen. Hiervoor kun je gratis bij Eunomia terecht. Vergeet dit ook niet te wijzigen bij de BTW als je BTW-plichtig bent. Ook dit kan via ons ondernemingsloket.

Wijziging/uitbreiding van je beroepsactiviteit

Wijzig je je activiteiten of breid je ze uit? Laat het in de KBO registreren, ten laatste op de dag waarop jij je activiteit start. We helpen je er graag bij. Bij rechtspersonen kan het nodig zijn ook het doel van je vennootschap uit te breiden bij het Belgisch Staatsblad.

Je doel aanpassen doe je via de notaris. Heb je een VOF of CommV, dan kunnen wij dit voor je doen. De publicatie van deze wijziging in het Belgisch Staatsblad is verplicht.

Nieuwe verantwoordelijke die de nodige kennis van het beroep of het bedrijfsbeheer bewijst

In bepaalde gevallen heb je een bewijs van ondernemersvaardigheden nodig om je zaak te mogen uitbaten. Denk maar aan bedrijfsbeheer of beroepskennis, wat je nodig hebt wanneer je je vestigt in Brussel of Wallonië. Verlaat de enige persoon die deze vaardigheden bezit je onderneming? Dan moet je binnen de zes maanden iemand aanstellen die deze vaardigheden kan aantonen. Ook hiervoor is een aanpassing in de KBO vereist. Dat regelen we graag voor je via het ondernemingsloket.

Bijkomende vestigingsplaats, Vestiging die verhuist of die moet geschrapt worden

Open of sluit je vestigingen? Dan moet je dat in de KBO laten aanpassen, wat je via ons ondernemingsloket kan regelen.

Een adreswijziging of een nieuwe handelsnaam ingeven in de KBO kan je ook zelf via de website van de overheid: “my enterprise”

Welke formaliteiten regelt je ondernemingsloket nog?

  • Stopzetting van je zaak
  • Uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
  • Nieuwe vergunning
  • Nieuwe of gewijzigde leurkaart
  • Wijziging van de inschrijving bij de BTW/Stopzetting van de inschrijving bij de BTW

Wijziging van je BTW regeling (bijvoorbeeld kwartaalaangiftes i.p.v. vrijstellingsregeling) kan het ondernemingsloket niet voor jou doen, je moet dit zelf per aangetekende brief aan de BTW-administratie meedelen.

Wat als je wijzigingen niet doorgeeft aan de KBO?

Omdat de KBO-databank ook wordt geconsulteerd door andere overheidsdiensten, is het belangrijk iedere wijziging door te geven. Wil je niet te veel gemeentebelastingen betalen of geen problemen hebben met vergunningen aan te vragen, hou je de gegevens in de KBO up to date!

De overheid zal de informatie die opgeslagen is bij de KBO nooit op eigen initiatief wijzigen. Hiervoor ben je dus zelf verantwoordelijk als ondernemer.

De wijzigingen die je verplicht moet doorgeven aan je ondernemingsloket om in orde te zijn bij de KBO, hebben betrekking tot de contactgegevens van je zaak, wijziging aan de activiteiten, wijzigingen met betrekking tot de zaakvoerder en de wijziging van je bankrekeningnummer en een stopzetting van je zaak.

Wat kost het doorgeven van een wijziging aan de KBO?

De commerciële benaming van een vestiging en je bankrekeningnummer kan je gratis laten aanpassen bij de KBO.

Andere tarieven vind je hier: tarieven ondernemingsloket

Contacteer ons ondernemingsloket

Heb je nog een vraag?

Contact
Contact