Hoofdberoep


Wie is zelfstandige in hoofdberoep?

Je bent zelfstandige in hoofdberoep wanneer je zelfstandige activiteit je enige of je voornaamste beroepsactiviteit is en je niet verbonden wordt door een arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut.

Wat zijn je plichten?

Je moet elk kwartaal sociale bijdragen betalen, bij een opstart midden in het kwartaal, worden je bijdragen toch vanaf het begin van het kwartaal berekend.

Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je een voorlopige bijdrage per kwartaal (berekend op een netto belastbaar inkomen van 14.042,57 euro) tot het einde van het derde volledige kalenderjaar.

Als je inkomen voor een bepaald jaar gekend is, volgt de herziening van je bijdragen voor dat jaar. Dit is altijd een percentage van je werkelijk genoten inkomen van dat jaar. Voor een zelfstandige in hoofdberoep ziet dit er als volgt uit:

Netto belastbaar inkomen op jaarbasis Sociale bijdragen op jaarbasis in %
Lager dan € 14.042,57 Enkel de minimumbijdrage
€ 14.042,57 – € 60.638,46 20,5%
€ 60.638,46 – € 89.051,37 14,16%
Inkomen boven € 89.051,37 Geen

Wat zijn je rechten?

 • je hebt recht op gezinsbijslag voor de kinderen die deel uitmaken van je gezin
 • kraamgeld
 • adoptiepremie
 • gewone kinderbijslag, eventueel verhoogd met bijkomende bijslagen
 • Je hebt recht op ziekte en invaliditeit, geboorte- en adoptieverlof:
 • geneeskundige verzorging.
 • arbeidsongeschiktheid.
 • geboorteverlof: moeders hebben recht op 105 gratis dienstencheques na de bevalling, 12 weken moederschapsverlof (13 weken bij meerlingen) en een moederschapsuitkering. Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden, recht hebben op een geboorteverlof van maximum 15 dagen.
 • adoptieverlof. Sinds januari 2019 is de duur van het adoptieverlof niet langer afhankelijk van de leeftijd van het kind. Per adoptieouder bedraagt het adoptieverlof 6 weken.
 • Je hebt recht op pensioen: rustpensioen en in geval van overlijden kan de overlevende echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op een overlevingspensioen.
 • je hebt recht op mantelzorg. Je hebt als zelfstandige het recht om, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk je beroepsactiviteit te onderbreken (minstens vier opeenvolgende weken) en hierbij maandelijks een uitkering te ontvangen. De vormen van zorg die in aanmerking komen, zijn zorg voor een ernstig zieke, palliatieve zorgen en zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.
 • je hebt een overbruggingsrecht: dit recht biedt een vervangingsinkomen aan zelfstandigen die hun activiteit moeten stoppen bij:
  • faillissement
  • collectieve schuldenregeling
  • brand, vernieling door derden, natuurramp, beroepsallergie
  • stopzetting om economische redenen

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact