Zelfstandige in hoofdberoep


Een zelfstandige in hoofdberoep heeft als enig of als hoofdzakelijk beroep zijn/haar zelfstandige activiteit, dit in tegenstelling tot zelfstandige in bijberoep. De categorie van zelfstandige in hoofdberoep is zowel toepasbaar op ondernemers met een eenmanszaak als met een vennootschap. Hieronder lees je meer over je plichten en rechten als zelfstandige in hoofdberoep.

Wie is zelfstandige in hoofdberoep?

Je bent zelfstandige in hoofdberoep wanneer je zelfstandige activiteit je enige of je voornaamste beroepsactiviteit is en je niet wordt verbonden door een arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut.

Lees ook: zelfstandige in hoofdberoep in een eenmanszaak versus vennootschap

Wat zijn je plichten?

Als zelfstandige in hoofdberoep moet je elk kwartaal sociale bijdragen betalen. Bij een opstart midden in het kwartaal, worden je bijdragen toch vanaf het begin van het kwartaal berekend.

Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je een voorlopige bijdrage per kwartaal (berekend op een netto belastbaar inkomen van 16 409,20 euro) tot het einde van het derde volledige kalenderjaar.

Als je inkomen voor een bepaald jaar gekend is, volgt de herziening van je bijdragen voor dat jaar. Dit is altijd een percentage van je werkelijk genoten inkomen van dat jaar. Voor een zelfstandige in hoofdberoep ziet dit er als volgt uit:

Netto belastbaar inkomen op jaarbasis Sociale bijdragen op jaarbasis in %
Lager dan 16 861,46 euro Enkel de minimumbijdrage
16 861,46 euro – 72 810,95 euro 20,5%
72 810,95 euro – 107 300,30 euro 14,16%
Inkomen boven 107 300,30 euro Geen

Tip: Voor startende zelfstandigen is het altijd een goed idee om met je boekhouder of accountant te bespreken of je voorlopige sociale bijdrage eventueel verhoogd moet worden. Zo heb je later geen grote afrekeningen.

Wat zijn je rechten?

Als zelfstandige in hoofdberoep heb je ook sociale rechten:

 • Gezinsbijslag voor de kinderen die deel uitmaken van je gezin
 • Kraamgeld
 • Adoptiepremie
 • Gewone kinderbijslag, eventueel verhoogd met bijkomende bijslagen
 • Ziekte en invaliditeit, geboorte- en adoptieverlof:
  • Geneeskundige verzorging
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Geboorteverlof: moeders hebben recht op 105 gratis dienstencheques na de bevalling, 12 weken moederschapsverlof (13 weken bij meerlingen) en een moederschapsuitkering. Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden, recht op een geboorteverlof van maximum 15 dagen.
  • Adoptieverlof: sinds januari 2019 is de duur van het adoptieverlof niet langer afhankelijk van de leeftijd van het kind. Per adoptieouder bedraagt het adoptieverlof 6 weken.
 • Pensioen: rustpensioen en in geval van overlijden kan de overlevende echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op een overlevingspensioen.
 • Mantelzorg: je hebt als zelfstandige het recht om, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk je beroepsactiviteit te onderbreken (minstens vier opeenvolgende weken) en hierbij maandelijks een uitkering te ontvangen. De vormen van zorg die in aanmerking komen, zijn zorg voor een ernstig zieke, palliatieve zorgen en zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.
 • Rouwverlof – uitkering
 • Overbruggingsrecht: dit recht biedt een vervangingsinkomen aan zelfstandigen die hun activiteit moeten stoppen bij:
  • Faillissement
  • Collectieve schuldenregeling
  • Brand, vernieling door derden, natuurramp, beroepsallergie
  • Stopzetting om economische redenen

Meer info?

Wil je meer info of wil je je aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep? Contacteer sociaal verzekeringsfonds avixi. We helpen je graag verder.