Andere steunmaatregelen


Hier vind je informatie over de steunmaatregelen voor zelfstandigen die getroffen zijn door een erkende crisissiutatie en de formulieren om een aanvraag in te dienen.

Formulieren

Hier vind je de formulieren die je kan gebruiken voor het aanvragen van een steunmaatregel in het kader van een erkende crisissituatie.

Steunmaatregelen energiecrisis 2022

Hier vind je informatie over de steunmaatregelen in 2022 voor zelfstandigen in het kader van het sociaal statuut die zijn getroffen door de energiecrisis.

Steunmaatregelen energiecrisis 2023

Hier vind je informatie over de steunmaatregelen in 2023 voor zelfstandigen in het kader van het sociaal statuut die zijn getroffen door de energiecrisis.

Steunmaatregelen fruitteeltsector 2023

Hier vind je informatie over de steunmaatregelen toegekend aan de zelfstandigen in de fruitteeltsector in 2023.