Administratieve formaliteiten


Zelfstandig worden gaat gepaard met het maken van keuzes en het vervullen van tal van startersformaliteiten. Avixi helpt je om dit in orde te brengen.

Een financiële rekening openen

Als zelfstandige moet je een zichtrekening openen. Deze rekening moet op jouw naam staan of op naam van de vennootschap.

Ondernemingsnummer aanvragen

Je bent verplicht om je onderneming in te schrijven in de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). Je onderneming krijgt dan een ondernemingsnummer.

BTW nummer aanvragen

Bijna alle beroepen die betrekking hebben op handelsactiviteiten, met inbegrip van de meeste vrije beroepen, zijn BTW-plichtig en moeten dus verplicht een BTW-nummer aanvragen.

Bedrijfsbeheer & beroepskennis

Een getuigschrift bedrijfsbeheer bewijst dat je in staat bent een onderneming te leiden. Voor een aantal gereglementeerde activiteiten moet je aantonen dat je het vak beheerst.

Vergunningen

Voor sommige zelfstandige beroepsactiviteiten moet je bepaalde vergunningen aanvragen: b.v. milieuvergunning, eetwareninspectie, SABAM, leurkaart, enz.

Ondernemingsloket

Bij een ondernemingsloket kan en moet elke zelfstandige alle administratieve formaliteiten laten vervullen.