Kinderbijslagfonds


Sinds 1 januari 2019 hanteert elke regio in België een eigen systeem van kinderbijslag. Het domicilie van je kind bepaalt de regio die voor jou van toepassing is.

Het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) krijg je vanaf de maand volgend op de geboorte van je kindje. Het maandelijks bedrag wordt berekend en betaald via het kinderbijslagfonds van jouw keuze. Hoeveel kinderbijslag je maandelijks krijgt, hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijden en de concrete situatie.

Voor eenoudergezinnen, wezen, gehandicapte kinderen jonger dan 21, kinderen van gepensioneerde of mindervalide zelfstandigen of van uitkeringsgerechtigde werklozen die een zelfstandige activiteit willen starten, geldt een verhoogde kinderbijslag.

Aangezien in het verleden de uitbetaling van het kinderbijslagfonds verliep via de samenwerking van je sociaal verzekeringsfonds met een bepaald kinderbijslagfonds zullen een groot aantal van de zelfstandigen die aangesloten waren bij het vroegere Incozina en Multipen aangesloten zijn bij Parentia.  De aansluiting bij dit kinderbijslagfonds is echter geen verplichting maar mag vrij gekozen worden.

Overstappen naar avixi

Overstappen van je huidig sociaal verzekeringsfonds naar avixi? Klik, vul aan en wij doen de rest.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact