Gelijkstellen studiejaren


Sinds 1 december 2017 werd de gelijkstelling van de studieperiodes in het sociaal statuut van de zelfstandige grondig hervormd. Deze hervorming kadert in de harmonisatie van de regeling afkoop van de studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Welke periodes kunnen gelijkgesteld worden ?

 • Hoger onderwijs (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Voorbereiding doctoraatsthesis (max. 2 jaren)
 • Beroepsstages (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Leerovereenkomst (max. 1 jaar)
 • Secundair onderwijs na het 6de jaar (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)

De keuze kan gemaakt worden om de volledige periode te laten gelijkstellen of slechts 1 jaar (telkens minimaal met een periode van 1 jaar).

De aanvraag indienen:

 • De aanvraag moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds
 • De aanvraag moet ingediend worden door de betrokkene zelf of door de boekhouder (met volmacht). Dit kan en mag per mail, per post of door afgifte ter plaatse.
 • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep hebben (of het laatste statuut was zelfstandige).
 • De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het diploma of het certificaat dat het bewijs levert van de gedane studies waarvoor de gelijkstelling wordt gevraagd. Buitenlandse diploma’s of certificaten moeten erkend zijn door de Belgische overheden.

Kostprijs gelijkstelling en betaling:

Na de goedkeuring van het aanvraagdossier bezorgt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatie aan 1.560,60 euro /gelijkgesteld jaar binnen de 10 jaar na afstuderen, voor de andere jaren varieert het bedrag afhankelijk van wanneer er afgestuurd werd. U betaalt het bedrag van 1.560,60 euro per periode van 12 maanden (aan index op 01/03/2020) als u de studieperioden afkoopt binnen de 10 jaar na het behalen van uw diploma. Gebeurt de aanvraag pas na 10 jaar na het afstuderen, dan betaalt men altijd een percentage van de actuele waarde van het pensioenvoordeel (actuariële berekening). De zelfstandige heeft 6 maanden tijd om de betaling te doen. Afkortingen worden niet aanvaard, de som moet in één keer betaald worden.

Bij gebrek aan betaling tegen de uiterst gestelde datum, worden de aangerekende bijdragen geannuleerd en wordt het dossier definitief afgesloten.

Hoe verloopt de aanvraag ?

 • de aanvrager dient de aanvraag in bij zijn sociaal verzekeringsfonds
 • het sociaal verzekeringsfonds stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar het RSVZ voor een beslissing
 • na ontvangst van de beslissing maakt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatiebericht op en bezorgt dit ter betaling aan de aanvrager.
Wetgeving sinds 01/12/2020
Kostprijs 1560,60 euro per studiejaar in de eerste 10 jaar na afstuderen. Na 10 jaar wordt elk te regulariseren studiejaar duurder.
Opbrengst Per geregulariseerd studiejaar 271,76 euro/jaar extra pensioen. (bij een gezinspensioen 339,76 euro/jaar)
Aantal jaren Aantal studiejaren zelf te kiezen
Welke jaren kunnen geregulariseerd worden Alle studiejaren kunnen geregulariseerd worden, ook die vóór de 20ste verjaardag.
Werk en studies Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld.
Aantal aanvragen en betaling 2 aanvragen mogelijk, telkens tot 6 maanden tijd om de betaling uit te voeren

De betaalde regularisatiebijdragen geven hetzelfde fiscaal voordeel als gewone sociale bijdragen. Ze zijn ook aftrekbaar als beroepskost.

Hoeveel pensioen brengt dit op ?

Tot onze spijt kunnen wij je hierop geen 100% correct antwoord bezorgen. Wij kunnen enkel een raming bezorgen. Deze raming is afhankelijk van het inkomen van de zelfstandige en de opbouw van de loopbaan. Voor de berekening is er nood aan een hoop gegevens, die normaal gezien in het systeem van “My Pension” aanwezig zijn. Op mypension.be kan je een berekening maken en indien gewenst de aanvraag indienen. Je sociaal verzekeringsfonds ontvangt dan later via RSVZ de beslissing over jouw aanvraag waarna je sociaal verzekeringsfonds een regularisatiebericht zal opmaken en dit ter betaling aan jou zal bezorgen.

Bij je beslissing zal je rekening moeten houden of de investering en het fiscaal voordeel je uiteindelijk voldoende pensioenverhoging bezorgen.

Overstappen naar avixi

Overstappen van je huidig sociaal verzekeringsfonds naar avixi? Klik, vul aan en wij doen de rest.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact