POZ: PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen


Zelfstandige in een éénmanszaak? Kies voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)! Een zelfstandige met een eenmanszaak kan tijdens zijn loopbaan een aanvullend pensioen opbouwen met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een sociaal VAPZ. Een zelfstandige met een vennootschap kan dit ook doen maar heeft daarbovenop ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen met een individuele pensioenstoezegging (IPT). Zelfstandigen met een eenmanszaak (dus zonder een vennootschap) kunnen dat sinds 2018 ook.

Wat is de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)?

Sinds juli 2018 kunnen zelfstandigen zonder een vennootschap nu kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Ook meewerkende echtgenoten met het maxi-statuut, zelfstandige helpers en zelfs zelfstandigen in bijberoep kunnen een POZ onderschrijven.

Een zelfstandige die actief is als natuurlijk persoon (éénmanszaak) kan op deze manier nu ook een pensioen verwerven in de tweede pijler die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders die werken met een vennootschap. Zo kan het bedrag van het extralegaal pensioen fors worden verhoogd.

De premie wordt bepaald volgens de 80% regel, gelijk aan de IPT of Individuele Pensioen Toezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders, met hier en daar een andere nuance. Deze is afhankelijk van de inkomsten van de afgelopen 3 jaar.

Wat zijn de voordelen van de POZ?

 • Een belastingvermindering van 30% op de stortingen in een POZ (enige voorwaarde is dat de 80%-regel wordt gerespecteerd).
 • Slechts 10% belastingen na de parafiscale inhoudingen op het kapitaal dat bij pensionering uitgekeerd wordt.
 • Aan een POZ kan een verzekering toegevoegd worden voor arbeidsongeschiktheid en overlijden om je zaak en de financiële toekomst van je gezin veilig te stellen.
 • Bij het beheer van een POZ kan gekozen worden in functie van leeftijd en risicoprofiel van de zelfstandige en zijn onderneming.
 • Met een POZ kan ook een vastgoedproject worden gefinancierd met een minimum aan formaliteiten en kosten.

Is een POZ geschikt voor elke zelfstandige met een éénmanszaak?

Het is fiscaal het meest interessant om eerst andere pensioenformules maximaal te gebruiken zoals pensioensparen en een (sociaal) VAPZ. Een POZ is vooral interessant wanneer een bepaald inkomensniveau wordt bereikt. Neem daarom contact op met ons om te bekijken of een POZ al dan niet interessant is en wat de mogelijkheden zijn.

Uiteraard kan uw sociaal verzekeringsfonds, beter dan wie ook, uw maximaal aftrekbare premie berekenen.

Waarom kiezen voor een POZ

 • 30% fiscaal voordeel
 • Een extra aanvullend pensioen
 • Enkel voor zelfstandigen niet-bedrijfsleiders
 • Te combineren met VAPZ
 • 10% eindbelasting
 • GEEN instapkosten** (bij online inschrijven)
 • Geen jaarlijkse beheerskosten
 • Kapitaalsgarantie
 • Hoog rendement ( nu 0,75% plus bonus )
 • Permanente opvolging

**enkel 0,5% administratiekosten verzekeraar

Vragen over POZ?

Contacteer ons

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact