Vergunningen


Voor sommige zelfstandige beroepsactiviteiten moet je bepaalde vergunningen aanvragen: b.v. milieuvergunning, eetwareninspectie, SABAM, leurkaart, enz.

Sommige van deze vergunningen kan je door het ondernemingsloket Eunomia laten aanvragen. Zo kan je alle formaliteiten tegelijkertijd en op één en hetzelfde adres in orde laten brengen.

Vergunning voedselveiligheid FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Ondernemingen die voedingsmiddelen produceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen, moeten steeds geregistreerd zijn bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is ook een toelating of een erkenning vereist.

Het ondernemingsloket van Eunomia brengt dit voor jou in orde.

Kostprijs: € 60 + BTW = € 72,60

Ambulante handel (leurkaart)

Het verkopen, te koop aanbieden en uitstallen met het oog op de verkoop van goederen en diensten op de openbare markt, op de openbare weg, deur aan deur verkoop, ten huize van de consument en ander commerciële plaatsen wordt als ambulante handel beschouwd. Om deze vorm van handel te kunnen drijven moet je beschikken over een leurkaart.

Het ondernemingsloket van Eunomia brengt dit voor jou in orde.

Kostprijs: hoofdleurkaart = € 150; hulpleurkaart = € 100 (ook nog aparte tarieven voor wijziging of vervanging)

Machtiging kermisactiviteit (foorkaart)

Wens je een kermisactiviteit uit te oefenen in het kader van de uitbating van een kermisattractie dan moet je in het bezit zijn van een machtiging voor kermisactiviteiten. Die machtiging kan je aanvragen bij het Eunomia ondernemingsloket. De geldigheidsduur hangt af van de duur van de activiteit.

Het ondernemingsloket van Eunomia brengt dit voor jou in orde.

Kostprijs: hoofdfoorkaart = € 150; hulpfoorkaart = € 100 (ook nog aparte tarieven voor wijziging of vervanging).

Vergunning beenhouwer-spekslager

Wil je een beenhouwerij of spekslagerij openen, dan dien je in het Brussels Gewest en Wallonië te beschikken over een vergunning beenhouwer – spekslager. In Vlaanderen is deze vergunning afgeschaft. De vergunning omvat de volgende activiteiten: het verkopen, het te koopstellen, het voor verkoop bewaren en het met het oog op verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees. Deze vergunning is sinds 1 januari 2018 afgeschaft in Vlaanderen.

Het ondernemingsloket van Eunomia brengt dit voor jou in orde.

Kostprijs: € 60 + BTW = € 72,60

Beroepskaart

Wens je als niet EU-onderdaan in België een zelfstandige activiteit uit te oefenen in eigen naam of onder de vorm van een vennootschap, dan moet je beschikken over een beroepskaart. Burgers uit Europese Economische Ruimte (de EU, Lichtenstein, Noorwegen en IJsland) kunnen in België vrij een onderneming oprichten. Zij moeten niet beschikken over een beroepskaart.

De kaart is persoonlijk en onoverdraagbaar, en is maximaal toegekend voor een periode van 5 jaar met mogelijkheid tot hernieuwing.

Het ondernemingsloket van Eunomia brengt dit voor jou in orde.

Kostprijs: € 140 ; aflevering = € 90 per toegekend geldigheidsjaar, meestal toekenning van 2 jaar = € 180

Vergunning tabak, alcohol of brandstoffen

Ondernemingen die tabak, alcohol of brandstoffen verkopen en eventueel importeren dienen hiervoor een vergunning bij Douane en Accijnzen (FOD Financiën) aan te vragen.

Het ondernemingsloket van Eunomia brengt dit voor jou in orde

Kostprijs: € 60 + BTW = € 72,60

Unisono (Sabam)

Indien u muziek wil afspelen in uw zaak, een event wil organiseren of muziek op de werkvloer wil laten klinken, dan heeft u een licentie van Unisono nodig. Unisono is het uniek platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen oprichtten en regelt vanaf 1 januari 2020 al deze licenties snel en éénvoudig op één centrale plaats.

Het ondernemingsloket van Eunomia registreert jouw zaak alvast.

Kostprijs: € 60 + BTW = € 72,60

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact