Berekening sociale bijdragen


Hoe worden je bijdragen berekend?

Je sociale bijdragen worden berekend als een percentage van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar. Dit percentage verschilt naargelang je bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep,…) en je inkomen.

Je netto belastbaar inkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, verminderd met:

  • je beroepskosten;
  • je betaalde sociale bijdragen;
  • je bijdragen voor het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen);
  • je verrekenbare verliezen.

De berekening van de sociale bijdragen gebeurt in twee fases:

  • In het bijdragejaar zelf betaal je voorlopige bijdragen op basis van je netto beroepsinkomsten van drie jaar voordien. In elk kalenderkwartaal ontvang je een afrekening met de bedragen die uiterlijk voor het einde van elk kwartaal moeten worden betaald. Als starter heb je nog geen jaarinkomen en dus betaal je een voorlopige bijdrage. Daarbij heb je de keuze uit een een forfaitair wettelijk minimumbedrag of een inschatting van je inkomen dat je zelf maakt.
  • De fiscus deelt later (meestal na twee jaar) de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf mee. Je sociaal verzekeringsfonds maakt dan een eindafrekening van de sociale bijdragen op basis van je beroepsinkomsten van dat bijdragejaar. Je past dan bij wat je te weinig betaalde of je krijg een deel teruggestort als je teveel betaalde.

Je kan een simulatie doen voor je bijdragen via onze simulatietool.

Kan je jouw bijdragen aanpassen?

De voorlopige bijdragen worden berekend op het inkomen van drie jaar terug. Voor startende zelfstandigen geldt er een andere regeling.

De zelfstandige heeft de keuze uit 3 mogelijkheden:

  • De voorlopige bijdragen betalen: je betaalt de voorlopige bijdragen wanneer je vermoedt dat je inkomen hetzelfde zullen zijn als dat van 3 jaar terug.
  • De voorlopige bijdragen verhogen: je kan je voorlopige bijdragen verhogen als je weet dat je inkomen hoger zal liggen als dat van 3 jaar terug.
  • De voorlopige bijdragen verminderen: je kan je voorlopige bijdragen verlagen als je weet dat je inkomen lager zal liggen als dat van 3 jaar terug. Voor starters geldt er een aparte regeling (primostarter).

Van zodra het definitieve inkomen gekend is -normaal zal dat 2 jaar later zijn- volgt een regularisatie. Bij de regularisatie worden de voorlopige bijdragen omgezet naar definitieve bijdragen. Je zal dan bijdragen moeten bijbetalen of teveel betaalde bijdragen terugkrijgen.

Hoeveel keer per jaar betaal je sociale bijdragen?

Je bent elk kwartaal een sociale bijdrage (er zijn 4 kwartalen per kalenderjaar). Start je in de loop van een kwartaal, dan ben je voor het gehele kwartaal een bijdrage verschuldigd.

Je bijdrage voor elk kwartaal waarin je actief bent als zelfstandige wordt berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen. Ben je geen 4 kwartalen actief in een kalenderjaar, dan wordt jouw inkomen (voor berekening van je bijdragen voor 1, 2 of 3 kwartalen) omgezet naar een jaarinkomen (proratisering).

Voorbeeld
Een zelfstandige start in het tweede kwartaal en heeft een definitief inkomen van 15 000 euro. Hij zal sociale bijdragen betalen op een inkomen van 20 000 euro. De berekeningswijze ziet er als volgt uit: 15 000 x 4 / 3 = 20 000 euro

Wat als je niet tijdig betaalt?

Je moet je sociale bijdragen stipt betalen. Niet of laattijdige betaling leidt tot een automatische verhoging van 3% (per kwartaal) of 7% (op jaarbasis) op het deel van de bijdragen dat op de vervaldatum onbetaald bleef.

Overstappen naar avixi

Maak de overstap naar avixi. Klik, vul aan en wij doen de rest.

Simuleer je bijdragen

Heb je nog een vraag?

Contact