Multistart


De startende zelfstandige (eerste drie jaar van zelfstandige activiteit) heeft de kans om via een uniek pakket zich op een betaalbare manier te beschermen tegen inkomensverlies wegens ziekte en de combinatie te maken met opbouw VAPZ: MULTISTART

De bescherming van de zelfstandige is een heikel punt in ons land. Hij heeft immers een zeer beperkte uitkering bij ziekte of invaliditeit, zeker in vergelijking met een loontrekkende. Een addertje onder het gras dat doorslaggevend kan zijn bij de stap naar de zelfstandige onderneming.

Wij hebben samen met Life Plan* en Allianz als onderliggende verzekeraar, de unieke oplossing voor de bij ons aangesloten zelfstandigen.

Life Plan Pensionplanners*

Onafhankelijk tussenpersoon met als specialisatie

 • pensioenopbouw, met aandacht voor een risicoanalyse op persoonlijk vlak naar overlijden, gewaarborgd inkomen en ziektekosten
 • fiscale optimalisatie ( vrij aanvullend pensioen, individuele pensioentoezegging en andere financiële producten), steeds In functie van de specifieke behoeften van de cliënt.
 • opvolging van onze gemeenschappelijke klanten. Jaarlijks ontvangen zij een duidelijke samenvatting van zijn pensioenplan waar alle contracten overzichtelijk gebundeld worden.

Life Plan hecht zeer veel belang aan een vlotte communicatie met de accountant van de klant. De accountant is en blijft de vertrouwenspersoon.

Ons aanbod:

 • Voor 50 euro per maand * (zie verder bij premies)
 • 1 000 euro gewaarborgd inkomen tot 60 jaar.
 • 17 500 euro overlijdensdekking
 • Premievrijstelling
 • ZONDER MEDISCHE FORMALITEITEN

Bovendien kan het contract met uw behoeften evolueren, zonder ooit de basisbescherming te verliezen.

Het basisconcept …

Een startende zelfstandige** beschikt vaak over beperkte financiële middelen en wil zich vooral toespitsen op zijn business. Medische controles, lange vragenlijsten invullen vragen vaak veel tijd en probeert hij te vermijden.

Dit pakket houdt rekening met al deze elementen en biedt één contract, één handtekening aan startende zelfstandigen aan, en dit zonder medische formaliteiten voor slechts 50 of 75 euro per maand. Wij garanderen een gewaarborgd inkomen van 1 000 euro per maand na een wachttijd van 60 dagen, en dit tot de leeftijd van 60 jaar. Deze uitkering geldt zowel bij een arbeidsongeschiktheid door ziekte als door een ongeval. Bij arbeidsongeschiktheid wordt bovendien de volledige premie ten laste genomen door de verzekeraar.

We voorzien tevens in een uitkering bij overlijden van 17.500 EUR aan de nabestaanden bij een overlijden voor 60 jaar.

Afhankelijk van uw beroep, leeftijd, BMI en rookgedrag wordt er ook nog een pensioen opgebouwd onder het fiscaal regime van het VAPZ.

Dit zijn de basiswaarborgen van het concept. U blijft deze altijd behouden!

** Startende zelfstandige: zelfstandige in hoofdberoep, voor zover de eerste inschrijving als hoofdberoep niet langer dan 3 jaar geleden is, of u minstens drie jaar als loontrekkende heeft gewerkt nadat u uw zelfstandig hoofdberoep voor de laatste keer heeft beëindigd.

Upgrade :

Op elk ogenblik in de loopbaan van de zelfstandige kunnen de behoeften aan bescherming herzien worden in functie van de persoonlijke evolutie. De pensioenplanners van Life Plan zijn dan de ideale gesprekspartners, samen met uw boekhouder of accountant, om de waarborgen, premie, de verzekerde bedragen enz. aan te passen in functie van de behoeften.

De fiscale omgeving… alle voordelen van het VAPZ

Het concept wordt initieel aangeboden onder de vorm van een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), met een daaraan gekoppeld gewaarborgd inkomen.

Hierdoor kan je rekenen op een uiterst gunstig fiscaal voordeel: de betaalde premie kan je volledig verwerken in je personenbelasting. Hierdoor wordt de effectieve kost voor alle waarborgen nog een stuk lager.

Een bijkomend VAPZ voor pensioenvorming afsluiten is niet nodig. Je kan steeds gebruik maken van de flexibiliteit van het concept. Je verhoogt eenvoudig de maandelijkse bijdrage en je pensioenvorming verhoogt.

Indien tijdens de loop van het contract blijkt dat het VAPZ niet langer de meest voordelige fiscale omgeving is voor jou, dan kan er steeds worden overgeschakeld naar andere fiscale vormen, zoals een IPT (Individuele Pensioentoezegging) waarbij je vennootschap de premies betaalt.

Ook een combinatie van verschillende fiscale oplossingen is mogelijk.

Hoeveel kost het allemaal ?

*Premies

Startende zelfstandige jonger dan 35 jaar

 • 50 euro/maand tot 60 jaar
 • de premie verandert niet tijdens de duur van het contract, indien u niet opteert voor upgrading
 • betaalbaar via domiciliëring
 • inclusief alle taksen en lasten

Startende zelfstandige ouder dan 35 jaar en jonger dan 50 jaar

 • 75 euro/maand tot 60 jaar
 • de premie verandert niet tijdens de duur van het contract, indien u niet opteert voor upgrading
 • betaalbaar via domiciliëring
 • inclusief alle taksen en lasten

Vragen over Multistart?

Contacteer ons

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact