Home/Zelfstandige worden/Je zaak starten/Eenmanszaak of vennootschap

Eenmanszaak of vennootschap


Ga je voor een eenmanszaak? Of voor een vennootschap? Belastingen en aansprakelijkheid verschillen naargelang de gekozen formule. Een zeer belangrijke tip: bespreek dit uitgebreid met een boekhouder/accountant. Voor elke onderneming liggen de noodzaken weer anders en zijn er weer andere voordelen die een belangrijke rol spelen.

Eenmanszaak

Wat is een eenmanszaak?

Je handelt als natuurlijk persoon, er is dus geen aparte rechtspersoon zoals bij een vennootschap. De eenmanszaak wordt opgericht door één natuurlijk persoon, die onbeperkt aansprakelijk is. Dat betekent dat er geen scheiding is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak. Als je schulden hebt, dan kunnen schuldeisers aanspraak maken op al je bezittingen. De administratieve formaliteiten zijn beperkter.

Wat zijn de voordelen en nadelen?

Voordelen

 • Flexibel in het nemen van beslissingen zonder zakelijke partners, snel en niet formeel
 • De eenmans-ondernemer bepaalt zelf hoeveel van de winst terug in de zaak gestoken wordt
 • Beperkte boekhouding
 • Geen verplicht minimumkapitaal
 • De opstart is relatief eenvoudig en goedkoop

Nadelen

 • Onbeperkte aansprakelijkheid, zowel financieel als burgerlijk
 • Alle inkomsten van de onderneming vallen onder de personenbelasting van de ondernemer
 • Minder fiscale optimalisaties mogelijk
 • De opvolging en overname zijn moeilijk te plannen,  bij vennootschap is dit veel beter te regelen via aandelen

Hoe worden de belastingen berekend?

De opbrengsten uit een eenmanszaak worden belast via de personenbelasting. Deze belasting is progressief: hogere winsten worden zwaarder belast.

Vennootschap

Wat is een vennootschap?

Je kan ervoor kiezen om je activiteiten onder te brengen in een vennootschap. Als je een vennootschap opricht dan werk je met een rechtspersoon, in tegenstelling tot een eenmanszaak, waar je als natuurlijk persoon handelt. Deze vorm is interessant als je met verschillende personen een onderneming wilt opstarten, maar kan ook gebruikt worden door één persoon. Persoonlijk bezit van de ondernemer en het vermogen voor de beroepsactiviteit zijn wel gescheiden. Er zijn verschillende vennootschapsvormen, elk met hun eigen wettelijk kader.

Wat zijn de voordelen en nadelen?

Voordelen

 • De vennootschap is een rechtspersoonlijkheid: heeft eigen rechten en plichten
 • Voor bepaalde vennootschappen geldt een beperkte aansprakelijkheid
 • Fiscaal voordeel: niet enkel de lagere tarieven zorgen voor dit voordeel, er kan gestreefd worden naar een gunstige inkomstenmix zodat er in het totaal zo weinig mogelijk belastingen moeten betaald worden
 • Alle afspraken tussen de businesspartners staan op papier
 • Binnen een vennootschap kan er vóór het overlijden al een opvolgingsregeling opgesteld worden

Nadelen

 • Opstartkapitaal nodig
 • Zwaardere boekhouding
 • De opstart is complexer en duurder, voor de meeste vennootschapsvormen moet de notaris een authentieke oprichtingsakte maken
 • Meer administratieve en wettelijke verplichtingen
 • Minder flexibiliteit: voor een heel aantal beslissingen gelden vaste procedures

Hoe worden de belastingen berekend?

Een vennootschap wordt belast onder het stelsel van de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en neemt minder snel toe. Hoe groter de ondernemingswinst, hoe voordeliger de vennootschapsbelasting.

Hoe regel je de publicatie van je oprichtingsakte?

Voor de publicatie van de oprichtingsakte kan je een beroep doen op de diensten van ons ondernemingsloket Eunomia. Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad moet de verdere inschrijving steeds via het ondernemingsloket gebeuren. De kosten van de notaris en de neerlegging zijn altijd zelf te betalen.

Hoe regel je de vennootschapsbijdrage?

Elke vennootschap is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen vanaf de datum van neerleggen van de oprichtingsakte van de notaris bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Dit kan voor de datum van inschrijven in de KBO zijn. Elke vennootschap is dus wettelijk verplicht zich binnen de drie maanden na voormelde datum aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Laattijdige aansluiting wordt beboet met een verhoging van 1% per maand op de het bedrag van de vennootschapsbijdrage.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Start nu

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact