Eenmanszaak of vennootschap: voor- en nadelen


Wil je zelfstandige worden en vraag je je af of je beter een eenmanszaak of een vennootschap opricht? Een eenmanszaak vs vennootschap: wat zijn de voor- en nadelen die voor jouw onderneming doorslaggevend zijn? Je aansprakelijkheid en belastingen verschillen namelijk naargelang de gekozen ondernemingsvorm.

Belangrijke tip: Voor elke onderneming liggen de noden weer anders en zijn er bepaalde voordelen die een belangrijke rol spelen. Bespreek daarom uitgebreid met je boekhouder/accountant welke ondernemingsvorm het meest geschikt is voor jouw eigen situatie. Hieronder lees je alvast wat de voor- en nadelen zijn van een eenmanszaak en vennootschap.

Hoe kies je de juiste ondernemingsvorm?

Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is cruciaal voor de goede opstart van je activiteiten. De keuzewijzer van iStart is een interessante tool om je te begeleiden naar de vennootschapsvorm die jou het beste past. De experten van onze partner iStart adviseren en zorgen voor een vlotte opstart van je vennootschap. De aansluiting en inschrijving van je vennootschap brengen zij bij avixi in orde.

Eenmanszaak

Wat is een eenmanszaak?

Je handelt als natuurlijk persoon. Er is dus geen aparte rechtspersoon zoals bij een vennootschap. De eenmanszaak wordt opgericht door één natuurlijk persoon, die onbeperkt aansprakelijk is. Dat betekent dat er geen scheiding is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak. Als je schulden hebt, dan kunnen schuldeisers aanspraak maken op al je bezittingen. De administratieve formaliteiten zijn beperkter.

Wat zijn de voordelen en nadelen?

Voordelen van een eenmanszaak:

 • Flexibel in het nemen van beslissingen zonder zakelijke partners, snel en niet formeel
 • De eenmans-ondernemer bepaalt zelf hoeveel van de winst terug in de zaak gestoken wordt
 • Beperkte boekhouding
 • Geen verplicht minimumkapitaal
 • De opstart is relatief eenvoudig en goedkoop

Nadelen van een eenmanszaak:

 • Onbeperkte aansprakelijkheid, zowel financieel als burgerlijk
 • Alle inkomsten van de onderneming vallen onder de personenbelasting van de ondernemer
 • Minder fiscale optimalisaties mogelijk
 • De opvolging en overname zijn moeilijk te plannen, bij een vennootschap is dit veel beter te regelen via aandelen

Hoe worden de belastingen berekend?

De opbrengsten uit een eenmanszaak worden belast via de personenbelasting. Deze belasting is progressief: hogere winsten worden zwaarder belast.

 

Vennootschap

Wat is een vennootschap?

Je kan ervoor kiezen om je activiteiten onder te brengen in een vennootschap. Als je een vennootschap opricht, werk je met een rechtspersoon – in tegenstelling tot een eenmanszaak, waar je als natuurlijk persoon handelt. Deze vorm is interessant als je met verschillende personen een onderneming wilt opstarten, maar kan ook gebruikt worden door één persoon. Persoonlijk bezit van de ondernemer en het vermogen voor de beroepsactiviteit zijn wel gescheiden. Er zijn verschillende vennootschapsvormen, elk met hun eigen wettelijk kader.

Wat zijn de voordelen en nadelen?

Voordelen van een vennootschap

 • De vennootschap is een rechtspersoonlijkheid: heeft eigen rechten en plichten
 • Voor bepaalde vennootschappen geldt een beperkte aansprakelijkheid
 • Fiscaal voordeel: niet enkel de lagere tarieven zorgen voor dit voordeel, er kan gestreefd worden naar een gunstige inkomstenmix zodat er in het totaal zo weinig mogelijk belastingen moeten betaald worden
 • Alle afspraken tussen de businesspartners staan op papier
 • Binnen een vennootschap kan er vóór het overlijden al een opvolgingsregeling opgesteld worden

Nadelen van een vennootschap

 • Voldoende aanvangsvermogen nodig
 • Zwaardere boekhouding
 • De opstart is complexer en duurder, voor de meeste vennootschapsvormen moet de notaris een authentieke oprichtingsakte maken
 • Meer administratieve en wettelijke verplichtingen
 • Minder flexibiliteit: voor een heel aantal beslissingen gelden vaste procedures

Hoe worden de belastingen berekend?

Een vennootschap wordt belast onder het stelsel van de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en neemt minder snel toe. Hoe groter de ondernemingswinst, hoe voordeliger de vennootschapsbelasting.

Hoe regel je de publicatie van je oprichtingsakte?

Voor de publicatie van de oprichtingsakte kan je een beroep doen op de diensten van ons ondernemingsloket avixi. Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad moet de verdere inschrijving steeds via het ondernemingsloket gebeuren. De kosten van de notaris en de neerlegging zijn altijd zelf te betalen.

Start je vennootschap nu op

De experten van onze partner iStart adviseren en zorgen voor een vlotte opstart van je vennootschap. De aansluiting en inschrijving van je vennootschap brengen zij bij avixi in orde.

Hoe regel je de vennootschapsbijdrage?

Elke vennootschap is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen vanaf de datum van het neerleggen van de notariële oprichtingsakte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Dit kan voor de datum van inschrijven in de KBO zijn. Elke vennootschap is dus wettelijk verplicht zich binnen de drie maanden na voormelde datum aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Laattijdige aansluiting wordt beboet met een verhoging van 1% per maand op de het bedrag van de vennootschapsbijdrage.