Verminderen bijdragen


Je moet bewijsstukken en objectieve elementen voorleggen aan Avixi waarmee je aantoont dat je inkomen dit jaar lager zal uitvallen dan jouw inkomen van 3 jaar geleden (op jouw inkomen van 3 jaar geleden worden jouw voorlopige bijdragen berekend). 

Voorbeelden van objectieve elementen zijn:

  • Ziekte, handicap, ongeval, …
  • Minstens 2 kwartalen vrijstelling tijdens het vorige kalenderjaar
  • Tussenkomst OCMW
  • Fysieke ongeschiktheid van minstens 3 maanden
  • Faillissement
  • Dalende inkomstentrend tijdens de laatste 3 jaren
  • Erkende crisis in de sector

Avixi sociaal verzekeringsfonds beoordeelt de voorgelegde elementen.

De verlaging van de sociale bijdrage kan niet vrij worden gekozen. Verlaging is maar mogelijk als het inkomen daalt onder één van de wettelijke drempels. Het is dus niet voldoende dat jouw inkomen gedaald is, maar wel dat het gedaald is onder één van deze drempels.

Dit zijn de inkomensdrempels 2021 waarop een voorlopige verminderde bijdrage kan gevraagd worden:

Hoofdberoep

€ 14.042,57 | € 17.692,54 | € 22.291,20 |€ 28.085,15 | € 39.718,41 | € 56.170,30

Bijberoep

€ 1.553,58 | € 7.356,08
overige drempels zie hoofdberoep

Meewerkende partner

€ 6.168,90
overige drempels zie hoofdberoep

Student zelfstandige

€ 7.021,29 | € 10.531,92
overige drempels zie hoofdberoep

Art. 37 (gehuwden, weduwen, weduwnaars)

€ 1.553,58 | € 7.356,08
overige drempels zie hoofdberoep

Gepensioneerden

€ 3.107,17 | € 7.356,08
€ 6 797,00 | € 10 195,00 (deze drempels alleen bij vervroegd pensioen)
overige drempels zie hoofdberoep

Als jouw sociaal verzekeringsfonds een ongunstige beslissing neemt, moet je de voorlopige bijdragen betalen. Ben je hiermee niet akkoord dan kan je hiertegen in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Een weigering van een aanvraag betekent niet dat je geen nieuwe (verbeterde) aanvraag kan doen op een later tijdstip.

Als jouw sociaal verzekeringsfonds een positieve beslissing neemt, wordt de voorlopige bijdrage van het betrokken jaar verlaagd.

Overstappen naar avixi

Maak de overstap naar avixi. Klik, vul aan en wij doen de rest.

Overstap naar avixi

Simuleer je bijdragen

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen: 015 45 12 60
Brugge: 050 40 65 65
Hasselt: 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact