Verminderen bijdragen


Je dient een aanvraag tot verminderde bijdragen in bij avixi om je sociale bijdragen te verminderen en motiveert daarbij waarom je inkomen dit jaar lager zal uitvallen dan je inkomen van 3 jaar geleden (op jouw inkomen van 3 jaar geleden worden jouw voorlopige bijdragen berekend).

Een aanvraag kan nu online ingediend worden via je toegang tot my avixi (met je e-id of itsme).

Bewijsstukken en objectieve elementen moeten op simpel verzoek aan avixi kunnen bezorgd worden voor eventuele controles door de overheid.

Voorbeelden van objectieve elementen zijn:

  • Ziekte, handicap, ongeval, …
  • Minstens 2 kwartalen vrijstelling tijdens het vorige kalenderjaar
  • Tussenkomst OCMW
  • Fysieke ongeschiktheid van minstens 3 maanden
  • Faillissement
  • Dalende inkomstentrend tijdens de laatste 3 jaren
  • Erkende crisis in de sector

Geen drempels meer vanaf 2022

Je kan een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 als het inkomen van 2022 lager blijkt te liggen dan het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen berekend worden (meestal het inkomen van 3 jaar geleden). In tegenstelling tot de vorige jaren kan je vanaf 2022 vrij kiezen op welk inkomen je de voorlopige bijdragen wil laten berekenen. Er moet niet langer rekening gehouden worden met wettelijke drempels.

Alle drempels worden afgeschaft, met uitzondering van de wettelijke minimumdrempels die van toepassing zijn op zelfstandigen in hoofdberoep, op starters en op meewerkende echtgenoten. Zelfstandigen in hoofdberoep (primostarters inbegrepen) en meewerkende echtgenoten blijven dus wel steeds een wettelijke minimumbijdrage verschuldigd.

Wel nog drempels voor 2021

Indien je nog een aanvraag vermindering van bijdragen wil doen voor de voorlopige bijdragen van 2021, dan kan dat nog. In dit geval zijn de wettelijke drempels van 2021 nog wél van toepassing.

De verlaging van de sociale bijdrage van 2021 kan dus niet vrij worden gekozen. Verlaging is maar mogelijk als het inkomen daalt onder één van de wettelijke drempels. Het is dus niet voldoende dat jouw inkomen gedaald is, maar wel dat het gedaald is onder één van deze drempels.

Dit zijn de inkomensdrempels 2021 waarop een voorlopige verminderde bijdrage kan gevraagd worden:

Hoofdberoep

14.042,57 | 17.692,54 | 22.291,20 | 28.085,15 | 39.718,41 | 56.170,30 euro

Bijberoep

1.553,58 | 7.356,08 euro
overige drempels zie hoofdberoep

Meewerkende partner

6.168,90 euro
overige drempels zie hoofdberoep

Student zelfstandige

7.021,29 | 10.531,92 euro
overige drempels zie hoofdberoep

Art. 37 (gehuwden, weduwen, weduwnaars)

1.553,58 | 7.356,08 euro
overige drempels zie hoofdberoep

Gepensioneerden

3.107,17 | 7.356,08 euro
6 797,00 | 10 195,00 euro (deze drempels alleen bij vervroegd pensioen)
overige drempels zie hoofdberoep

Als je sociaal verzekeringsfonds een ongunstige beslissing neemt, moet je de voorlopige bijdragen betalen. Ben je hiermee niet akkoord dan kan je hiertegen in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Een weigering van een aanvraag betekent niet dat je geen nieuwe (verbeterde) aanvraag kan doen op een later tijdstip.

Als je sociaal verzekeringsfonds een positieve beslissing neemt, wordt de voorlopige bijdrage van het betrokken jaar verlaagd.

Overstappen naar avixi

Maak de overstap naar avixi. Klik, vul aan en wij doen de rest.

Simuleer je bijdragen

Heb je nog een vraag?

Contact