Vanaf 1 juli 2023 kunnen personen met een erkenning van hun handicap door de Directie-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid, ook een aanvraag doen voor toepassing van artikel 37 – gelijkstelling bijberoep, voor de bijdragen van hun sociaal statuut als zelfstandige.

Personen die een erkenning hebben van 66% vermindering van verdienvermogen kunnen terugvallen op toepassing artikel 37 op voorwaarde dat zij beperkte inkomsten hebben als zelfstandige. Voor 2023 ligt de inkomensgrens hiervoor op 8 595,81 euro/jaar.  Het stelsel van artikel 37 voorziet geen opbouw van pensioenrechten.

Deze aanpassing biedt een oplossing voor de problemen die personen met een handicap ondervinden om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.  De tegemoetkoming die zij ontvangen als persoon met een handicap is geen socialezekerheidsuitkering maar een vorm van sociale bijstand waardoor deze persoon zou moeten aansluiten in hoofdberoep.  Aansluiting in bijberoep is niet mogelijk vanwege geen andere (minstens halftijdse) beroepsactiviteit of geen socialezekerheidsuitkering. Met een beperkt inkomen is gelijkstelling met bijberoep nu wel mogelijk.

Indien er een wijziging in de erkenning 66% vermindering in verdienvermogen komt, moet dit doorgegeven worden aan het sociaal verzekeringsfonds.