Vennootschappen die niet in aanmerking komen voor een vrijstelling  moeten een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

Begin oktober ontvingen onze klanten-vennootschappen deze rekening.

We noteren in 2023 twee wijzigingen.

  • Verschuiving van de inningsdatum:

Vorige jaren (uitstel wegens corona uitgezonderd) moest de vennootschapsbijdrage betaald zijn tegen eind juni.  Vanaf 2023 wijzigt dit.  De overheid besliste dat vanaf 2023  de jaarlijkse vennootschapsbijdrage pas in het vierde kwartaal geïnd moet worden.  De vennootschappen zullen dus jaarlijks het vervaldagbericht pas in het vierde kwartaal ontvangen.  De vennootschapsbijdrage moet dan betaald worden tegen uiterlijk 31/12.

  • Een verhoging van de vennootschapsbijdrage:  

Voor een balanstotaal in 2021 kleiner of gelijk aan 825 750,09 euro / vennootschapsbijdrage 2023:  384,44 euro

Voor een balanstotaal in 2021 groter dan 825 750,09 euro / vennootschapsbijdrage 2023:  960,26 euro